Nye SMISSLINE TP øker sikkerheten

SMISSLINE er et unikt gjennomtestet system som er benyttet i mange applikasjoner gjennom en årrekke.

SMISSLINE TP sørger for at lastfrie enheter og komponenter kan kobles på og av under spenning uten behov for ekstra personlig verneutstyr for å beskytte personer mot elektriske farer. Det åpner opp helt nye muligheter når det kommer til en sikker installasjon, utbyggbarhet, drift og fleksibilitet. Typiske bruksområder for SMISSLINE TP er i datasenter, sykehus, flyplasser, industri, telekom og andre anlegg der nedetid bør unngås.


For visuell demonstrasjon av systemet se FILM SMISSLINE TP under Lenker i høyre marg.

Fordeler

  • Fingerbeskyttet IP2XB (Berøringsbeskyttelse)
  • Enkel lastfri inn-/utkobling av vern i et spenningssatt system uten bruk av personlig verneutstyr
  • Fleksibelt skinnesystem opp til 200A
  • Fem verntyper i ett system
  • Stort utvalg av globale godkjenninger

For mer informasjon, se høyre marg.