ABB och Mälardalens högskola i gemensam satsning på framtidens arbetskraft

Akademi och industri skriver unikt samarbetsavtal
ABB Sverige och Mälardalens högskola har idag skrivit under ett långsiktigt samarbetsavtal som ytterligare ska öka MDH-studenternas möjligheter till anställning, öka möjligheterna för ABB att rekrytera och bli en spångbräda för nya forskningsprojekt.

Bakgrunden till samarbetsavtalet är att Mälardalens högskola och ABB har många gemensamma intressen. MDH arbetar sedan lång tid med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens. Därför omfattar avtalet bland annat att:

  • 40 examensarbeten på ABB kommer att erbjudas MDH-studenter varje år
  • 50 sommarpraktikplatser på ABB kommer att erbjudas MDH-studenter varje år
  • ABB och MDH tillsammans ska arbeta för att öka ungdomars intresse för teknik.

”För MDH är det viktigt att knyta starka band med aktörer som anställer våra studenter och som vi kan genomföra gemensamma forskningsprojekt med. Genom samarbetsavtalet med ABB ökar vi studenternas anställningsbarhet och kvaliteten på våra utbildningar ytterligare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya forskningsprojekt”, säger Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola.

"Jag är mycket glad över att ABB Sverige har stärkt samarbetet med Mälardalens högskola. På det här sättet säkerställer vi att det finns personer med rätt kompetens och en framåtriktad forskning. Två faktorer som är avgörande för att ABB ska kunna utvecklas och behålla sin starka position på marknaden", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

”Vi arbetar hårt för att bygga goda relationer mellan ABB och den akademiska världen. Samarbetet med Mälardalens högskola är ett långsiktigt och strategiskt initiativ för att skapa hållbara utbildningar som också är rätt för näringslivet. Rekryteringsfrågan är en oerhört viktig för oss på ABB”, säger Åsa Jackson, personaldirektör för ABB Sverige.

ABB och MDH samarbetar redan inom en rad olika forskningsområden, men det handlar oftast om enskilda projekt och insatser. Genom att ingå ett långsiktigt samarbetsavtal skapas en plattform där alla satsningarna samlas. Det gör insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

MDH och ABB har även ambitionen att samarbeta för att öka ungas engagemang och intresse för teknikfrågor. Exempel på detta är gemensamma besök på gymnasieskolor.
Samarbetsavtalet mellan MDH och ABB är unikt i sin form eftersom det är ett långsiktigt, strategiskt och brett avtal mellan akademi och industri. Tillsammans har ABB och MDH inte bara tagit fram ett avtal utan också en konkret metod för hur akademin kan samverka på ett strukturerat sätt med ett stort internationellt företag. Avtalet omfattar inte enbart teknik utan även andra relevanta områden som exempelvis ekonomi.

Under måndagen hölls en ceremoni vid Mälardalens högskola för att fira det nya samarbetsavtalet. Studenter bjöds på tårta samtidigt som de lyssnade på en panelintervju med Karin Röding (rektor, Mälardalens högskola), Johan Söderström (VD ABB Sverige) och andra medarbetare, som förklarade innebörden av avtalet. Även ABB:s nya tvåarmade konceptrobot visades upp.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com
Mälardalens högskola
Sara Seltborg, kommunikationschef
Tel. 021-10 15 35
sara.seltborg@mdh.se

Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola, och Johan Söderström, vd på ABB Sverige, är nöjda med avtalet.

Sök