ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2017

2017-03-16 - ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd med skatterättslig hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden att få utdelning i svenska kronor (SEK) utan avdrag för schweizisk källskatt.
Sådana aktieägare kan ansöka om att delta i det särskilda utdelningsförfarandet (DAF, Dividend Access Facility) från 16 mars till 4 april 2017. Nuvarande aktieägare som ansökte till ABB:s senaste DAF 2014 registreras automatiskt för 2017 års DAF.

Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 13 april 2017, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 25 april 2017.

Utdelningen utbetalas I svenska kronor via Euroclear Sweden och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd betalar i schweiziska franc (valutakurs CHF/SEK för utdelningen fastställs den 18 april 2017) Utdelningen beskattas enligt de svenska skatteregler som gäller för varje person eller part.

Mer information finns på ABB Sveriges webbplats, www.abb.se/aktie, eller på följande direktlinjenummer: +46 (0)8 518 01 555.

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
investor.relations@ch.abb.com
+41 43 317 7111
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz

SökVILL DU VETA MER?