ABB tar hem ytterligare order på uppgradering av gruvspel till LKAB Kiruna

2016-11-09 - LKAB fortsätter modernisera befintliga gruvspel för att garantera en säker produktion med högsta effektivitet även i framtiden.
ABB har fått en order från LKAB för att modernisera ytterligare ett gruvspel vid järnmalmsgruvan i Kiruna, Sverige.

LKAB planerar att modernisera sin centrala gruvhissanläggning bestående av åtta gruvspel, B1 - B8, inom de närmaste åtta till nio åren. Den centrala gruvhissanläggningen, pulsådern i LKAB:s produktionsflöde, lyfter malm från etagenivå (898 m) upp till marknivå. ABB har levererat samtliga 12 produktionsspel till Kirunagruvan, fem för etage nivån och sju för den centrala gruvhissanläggningen där LKAB dessutom beställde ett åttonde gruvspel, B1, från ABB 2014.

ABB:s leverans omfattar helt ny mekanisk utrustning för B3 gruvspelet inklusive schaktutrustning, ny el- och styrutrustning, konstruktion, elektrisk installation, installationsövervakning, byggledning samt idrifttagning. Man bibehåller endast den befintliga motorn; alla andra delar av gruvspelet kommer att vara helt nya.

Central anläggning för gruvhiss, Kiruna, LKAB.
Gruvspel är bland de viktigaste delarna i en underjordsgruva, och måste ha högsta tillförlitlighet och säkerhet eftersom eventuella fel kan få katastrofala följder.

"Vi är stolta över att åter igen bli valda av LKAB för detta viktiga projekt", säger Oswald Deuchar, chef för ABB:s Global Product Group Underground Mining. "Vår långa historia av samarbete mellan ABB och LKAB, samt ABB:s decennier av djup kunskap och erfarenhet inom gruvspelsteknik, var viktiga faktorer för att få ordern."

ABB har en lång tradition av samarbete med LKAB som går tillbaka mer än 60 år. ABB levererade det första gruvspelet till LKAB 1948.

Gruvspel B3 kommer att levereras i mitten av 2017 och planeras vara i drift i mitten av 2018.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige

Jose Moschioni, Sales Manager Mining

Tel. 021342678

jose.moschioni@se.abb.com

Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com


Sök