På en högre nivå - Avbrottsfri kraft (UPS) för mellanspänning

ABB har utvecklat en serie UPS:er för mellanspänning med märkeffekt på upp till 6 MVA. En UPS på mellanspänningsnivå har många praktiska fördelar och används av kunder med känsliga applikationer inom industrin och i stora datacentra. Den mellanspända UPS-serien PCS100 MV kompletterar ABB:s befintliga lågspända UPS:er och kraftprodukter.

Att ha en UPS på mellanspänningsnivå har många fördelar för industrianvändare och datacenter.

Dagens moderna samhälle förlitar sig på snabb tillgänglighet till en enorm mängd data. Nästan alla organisationer – hälsomyndigheter, banker, regeringsdepartement, försäljningsställen, juridiska personer etc. – kräver säker lagring av enorma mängder information.

UPS PCS100 MV är lämpad för säker strömförsörjning till känsliga och kritiska applikationer.
Dessutom har industri och hushåll i hög grad blivit helt beroende av en mängd olika elektriska apparater. En ytterligare komplikation är förekomsten av ett allt större antal förnybara energikällor i kraftnätet som har lett till ökade problem vad gäller elkvalitet som spänningstoppar, spänningsstegring, spänningsfall, buller och övertoner som utgör en risk för alla elkraftanvändare.

Beroendet av avbrottsfri strömförsörjning av god kvalitet har drivit den massiva tillväxten inom UPS- och kraftkonditioneringsbranschen under senare år. Traditionellt installeras dessa enheter på lågspänningsnivå men detta kan ofta vara problematiskt om tillgängligt utrymme är begränsat. Där många enheter ska skyddas kan även enbart antalet erforderliga UPS:er innebära problem vad gäller hantering, övervakning, underhåll och tillgänglighet.

Lösningen är att installera UPS:en på mellanspänningsnivå.

Vid installation på mellanspänningsnivå kan UPS:en placeras i mindre trånga utrymmen på avstånd från målenheterna – i mellanspända ställverk eller transformatorstationer till exempel – för att frigöra utrymme för viktigare infrastruktur som servrar eller tillverkningsverktyg.

En mellanspänd UPS kan konfigureras för att skydda ett datacenters totala strömförsörjning eller enbart mekanisk last. Klicka för större bild
ABB:s UPS-serie PCS100 MV är helt och hållet avsedd för detta marknadssegment. Den har specifikt konstruerats för att ge ren, driftsäker och effektiv kraft samt lägre kostnader för kunder inom industrin och stora datacentra med känsliga eller kritiska applikationer.

UPS PCS100 MV kan installeras för att skydda den totala försörjningen eller enbart utvald känslig strömförsörjning. I ett datacenter kan detta inkludera mekanisk last. Installation av UPS-skydd på mellanspänningsnivå ger den mest energieffektiva konfigurationen eftersom de lägre strömmarna vid denna spänning resulterar i lägre förluster.

Den första produktlanseringen är på upp till 6,6 kV och 6 MVA med ännu större framtida produkter på 15 kV (inklusive 11 kV och 13,2 kV) och ännu högre märkeffekt (MVA).

UPS-teknik PCS100 MV
Den enkelkonverterande topologin som används är ett naturligt val för mellanspänning eftersom förlusterna är extremt små, vilket innebär att en verkningsgrad på gott och väl 99,5 procent kan uppnås. Den medger även en systemkonstruktion där kraftomriktaren och energilagringen kan förbli på lågspänningsnivå med en transformator som kopplar dessa till mellanspänning. På mellanspänningsnivå finns även en tyristorbaserad frånskiljare som förhindrar backmatning in i kraftnätet i händelse av kraftförlust eller spänningsfall.

Enkel omvandlingstopologi är ett naturligt val för mellanspänning. Kraftelektronik och kraftlagring kan förbli på lågspänningsnivå med transformatorkoppling till mellanspänning. Klicka för större bild
Lagringsalternativ
Eftersom energilagringen hålls på lågspänningsnivå är en mängd olika energilagringsalternativ tillgängliga. De vanligaste är ultrakondensatorer, litiumjonbatterier och slutna blybatterier som klarar stor urladdning. Man räknar med att ultrakondensatorer kommer att användas i stor omfattning i industriapplikationer på grund av den långa livslängden och kompakta storleken. För autonoma applikationer ger litiumjonbatterier liknande dem som används i elbilar minskat platsbehov och ökad livslängd jämfört med de billigaste blyackumulatorerna. Litiumjonbatterier har utmärkta livscykelegenskaper som möjliggör tillägg av smarta stödfunktioner som elbelastningsutjämning i kraftnätet.

Sök