ABB tar order värda 45 miljoner dollar för att stärka svenska elnätet

2014-03-18 - Transformatorstationer för 400 kilovolt (kV) ska stärka nättillförlitligheten och öka kraftsäkerheten
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 45 miljoner dollar från Svenska kraftnät på leverans av tre transformatorstationer för 400 kV.

Transformatorstationen Sege för 400 kV i Sydsverige ska bytas ut för att förbättra nättillförlitligheten och kvaliteten i elleveranserna till Malmö- och Skåneregionen. I Norrland ska två nya transformatorstationer för 400 kV, Djuptjärn och Högnäs, säkra elleveranserna till Kalix. Högnäs ska också underlätta integration av förnybar vindkraft till elnätet i Västerbotten. Stationerna är planerade att tas i drift 2015.

”Dessa transformatorstationer kommer stärka nättillförlitligheten och göra kraftöverföringen effektivare i syfte att förbättra elkvaliteten för konsumenterna”, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. ”Svenska kraftnät har valt en av ABB:s senaste innovativa tekniker. Frånskiljande brytaren av typen Combined bidrar till avsevärt kompaktare stationer.”ABB:s uppdrag omfattar konstruktion och leverans av tre högspända AIS-stationer (luftisolerade ställverk). I leveransen ingår en rad nyckelprodukter och system för högspänning, bland annat en innovativ frånskiljande brytare av typen DCB (Disconnecting Circuit Breaker), som integrerar den frånskiljande funktionen i brytaren och därmed undanröjer behovet av två separata, fristående frånskiljare. Detta gör det möjligt att minska stationerna i storlek med upp till 50 procent. Transformatorstationerna ska också utrustas med ABB:s kontroll- och skyddssystem som uppfyller IEC 61850 samt högpänningsutrustning. Högspänningsapparater kommer från Ludvika och all konstruktion och projektledning kommer från Västerås.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer, såväl som hybridstationer, för spänningsnivåer upp till 1 100 kV. Dessa stationer underlättar effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elektricitet med minska möjliga miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter samt sektorer som järnväg, urbana transportsystem och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Power Systems
Thomas Johansson
Enhetschef Substations
Tel: +4621230451
Thomas.L.Johansson@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Per Eckemark

BILDER FÖR NEDLADDNING: