ABB wspiera inicjatywę służącą zwalczaniu produktów elektrycznych, które nie spełniają norm

2017-10-26 - Czołowi międzynarodowi producenci urządzeń elektrycznych podjęli współpracę w celu podniesienia standardów i poziomu bezpieczeństwa dostępnych produktów. Inicjatywa podjęta w wielu krajach Europy ma służyć wyeliminowaniu z rynku produktów elektrycznych niespełniających norm.ABB ma przyjemność poinformować, że prowadzi – jako jeden z członków polskiej Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) – prace w zakresie przeciwdziałania dystrybucji aparatury i urządzeń elektrycznych, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych.

Inicjatywa MSSI ELECTRICAL (Market Surveillance Support Initiative) została przeprowadzona na szczeblu europejskim. W Polsce wdrożyła ją Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, skupiająca między innymi czołowych europejskich wytwórców produktów i systemów infrastruktury elektrycznej oraz instalacji niskonapięciowej.

W ramach współpracy pod hasłem „Łączy nas bezpieczeństwo”, wytwórcy – w tym ABB, DEHN, ETI, Eaton Electric, Hager, Legrand, Schneider Electric i Siemens – wspierają lokalne organy w zakresie monitorowania rynku produktów i systemów elektrycznych. Firmy te podejmują stosowne działania poprzez informowanie odpowiednich instytucji nadzoru rynku o produktach, co do których są podejrzenia, że nie spełniają norm i wymagań.

Inicjatywę, która powstała na szczeblu europejskim w 2012 r., pomyślnie wdrożono już we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz we Włoszech.

Dyrektor ds. rozwoju biznesu firmy Schneider Electric Polska i przewodniczący Sekcji SPAE Wojciech Świątek wyjaśnia: „W tym roku inicjatywa zatacza szersze kręgi. Jej wdrożenie zostaje zapoczątkowane w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, krajach Beneluksu oraz krajach skandynawskich. W Polsce napotykamy te same problemy jak w innych krajach europejskich, więc zdecydowaliśmy się na współpracę i wdrożenie tego projektu także we własnym kraju”.

W ramach inicjatywy SPAE, współpracując z niezależnym akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ), zleciła dwa badania produktów. Oba badania obejmują 23 próbki wyłączników różnych producentów obecnych na polskim rynku, w tym członków SPAE. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzono tylko testy weryfikujące parametry krytyczne.

Celem badania było sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z parametrami technicznymi podawanymi przez producentów. Wyniki wykazały, że dla przebadanych parametrów ponad 40 proc. wyłączników nadprądowych nie spełnia wymagań normy PN-EN 60898-1. W drugim badaniu wyłączników różnicowo-prądowych, względem wymogów normy PN-EN 61008-1 2013, niezgodność wykryto w prawie 57 proc. przypadków.

– Niemcy poddają wyroby elektryczne procedurom nadania rodzimego symbolu jakości VDE. O wysoki standard infrastruktury elektrycznej dbają przede wszystkim organy normalizujące oraz profesjonalni uczestnicy tego rynku czyli instalatorzy, dystrybutorzy i oczywiście producenci – mówi Magdalena Malewska, dyrektor marketingu i sprzedaży Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB w Polsce. – Chętnie wspieramy lokalny rynek elektryczny i wprowadzenie podobnych procedur w Polsce. Wyróżniajmy firmy, dla których priorytetem jest nie tylko cena, ale także profesjonalizm, bezpieczeństwo, innowacje i normy jakości.

Dyrektor ds. Kluczowych Inwestycji Eaton Electric Marek Tabaka dodaje: „Unia Europejska w sposób zasadniczy określa standardy produktów elektrycznych. Niestety do Europy dociera wiele aparatów elektrycznych niespełniających norm. W wielu przypadkach takie produkty są powszechnie stosowane, także przez osoby bez kwalifikacji. W ten sposób użytkownik nieświadomie naraża się na ryzyko utraty zdrowia i mienia. Dlatego wspólnie podjęliśmy inicjatywę ochrony rynku przed takimi właśnie produktami”.

ŁĄCZY NAS BEZPIECZEŃSTWO

Więcej na temat sekcji SPAE oraz inicjatywie MSSI ELECTRICAL (http://mssi-electrical.org/en) można przeczytać na stronie internetowej KIGEiT (http://www.kigeit.org.pl) w zakładce Sekcje/SPAE
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl


Kontakt:

Magdalena Malewska
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
Dywizja Produkty i Systemy Elektryfikacji
ABB Sp. z o.o.
ul. Placydowska, 27, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Tel.: +48 601 317 613
E-Mail: Magdalena.malewska@pl.abb.com