Yrityksillä avainasema kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit kiertävät käyttökohteesta toiseen energiaa tuhlaamatta. Tämä vaatii uudenlaista asennetta niin käyttäjiltä kuin tuottajiltakin. Samalla se lupaa myös menestystä.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2016.

Aineisto on saatavana Slideshare-palvelussa: www.slideshare.net/ABBSuomi

Kiertotaloudessa tuote siirtyy sujuvasti käyttäjältä toiselle ja jopa toiseen käyttötarkoitukseen. Kun tuotteen elinkaari lopulta katkeaa, materiaalit on helppo ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Yhden jäte on toisen raaka-aine.

”Nyt kiertotalouteen osallistuvat edelläkävijät, mutta ennen pitkää siitä tulee uusi normaali”, toteaa kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta. Muutosta ajaa nykyinen taloutemme, jossa luonnonvarat hupenevat, jätemäärä kasvaa ja ilmasto lämpenee.

Jussi Aarnivuo on ABB Oy:n ympäristö- ja energiatehokkuus- päällikkö
”Osa kiertotalouden kriteereistä täyttyy tavallisessa, kannattavassa liiketoiminnassa jo nyt. Modulaarinen suunnittelu ja helppo huollettavuus pidentävät tuotteiden elinkaarta, ja tuotannossa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän materiaalia ja energiaa. Energiatehokkuus on olennaista myös tuotteen käytön aikana”, sanoo ympäristö- ja energiatehokkuuspäällikkö Jussi Aarnivuo ABB:ltä. Hän korostaa, että tuotteen elinkaari määritetään pitkälti jo tuotekehitysvaiheessa.

Tuotekehitys ja hankinta uusiksi
Pajunen on huomannut, että yritysten tuotekehittäjillä voi olla haasteita toteuttaa kiertotaloutta, vaikka yrityksellä olisi tavoitteita siihen suuntaan.

”Tuotekehittäjiä sitovat monesti tiukat ajalliset ja taloudelliset raamit, ja materiaalivalintoja ohjaavat tuotteen edelliset versiot sekä sopimukset alihankkijoiden kanssa”, Pajunen sanoo.

Muutokseen tarvitaan – ei vain yksi yritys – vaan useita.

”Ei riitä vain se, että tarkastellaan yhden tuotteen elinkaarta ja yhtä yritystä. Mukaan olisi saatava myös alihankkijoiden alihankkijat, koko verkosto. Kiertotalous olisi saatava osaksi jokaisen jokapäiväistä työtä”, Pajunen korostaa.

Edelläkävijyys maksaa – ja palkitsee
Tuotannon materiaali- ja energiatehokkuus säästää investointien jälkeen selvää rahaa, mutta Aarnivuo myöntää, että kiertotaloudella on myös hintansa. Kestävät materiaalivalinnat ja tuotekehitys maksavat. Useasti jo olemassa olevan tuotteen kunnostaminen on kannattavaa, mutta voi olla myös tapauksia, joissa olemassa oleva tuote on kalliimpaa kunnostaa uuden veroiseksi kuin tuottaa uusia tuotteita suurina sarjoina.

Mikä edelläkävijöitä sitten motivoi?

”Meillä on jo nyt todella vaativia asiakkaita, joiden kohdalla ei ole edes muuta vaihtoehtoa. Tuotteiden on oltava todella kestäviä ja luotettavia”, Aarnivuo kertoo. Pajunen odottaa vaativan linjan vahvistuvan ja toivoo sitä myös julkisiin hankintoihin.

”Jos julkinen sektori alkaisi edellyttää alihankkijoiltaan ykköskriteerinä kestäviä valintoja, kenttä muuttuisi todella paljon”, Pajunen toteaa.


Apua Moottorihotellista: Kunnostettu, käytetty laite auttaa silloin, kun käytössä oleva laite reistailee tai hajoaa. ABB tarjoaa Suomessa varalaitepalvelun oikosulkumoottoreiden käyttäjille. Asiakkaat jakavat uusien ja käytettyjen moottoreiden varaston, josta varalaite löytyy hetkessä. Teollisen internetin kehittyessä voidaan myös yhä useammin seurata käytössä olevien laitteiden kuntoa ja ennakoida laitteen vaihtoa.

Sääntely tukena ja esteenä
Sitran laatima kiertotalouden tiekartta hahmottelee Suomesta kiertotalouden edelläkävijää maailmassa ja ennustaa lisää työpaikkoja ja vientiä.

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra
”Tavoite on, että uusi ajattelu saadaan materiaalikehitykseen ja tuotesuunniteluun ja jopa niitä aiempaan vaiheeseen, muun muassa kaavoitukseen, ympäristölupiin ja rakennuslupiin”, Pajunen sanoo. Hän uskoo, että yksilöitä ja yrityksiä voidaan kannustaa kiertotalouteen jakamalla tietoa, mutta myös sääntelyllä.

Aarnivuon mukaan esimerkiksi EU:n ekosuunnitteludirektiivi edistää energiatehokkaiden laitteiden suunnittelua ja myyntiä. ABB:llä otetaan tiedossa olevat tulevat muutokset hyvissä ajoin huomioon tuotteen suunnittelussa ja tuoteylläpidossa, tässä apuna ovat tuotehallinnan Gate- ja elinkaarimallit.

Ekosuunnitteludirektiivi uudistuu viiden vuoden välein ja kemikaaliasetus REACH peräti useamman kerran vuodessa. Aarnivuota kiinnostaa, miten lainsäädäntö vaikuttaa jatkossa pitkäikäisen tuotteen varaosiin ja huoltoon 20 vuoden aikajänteellä.

”Jotta yritys voi investoida tehtaaseen, on tiedettävä, mihin suuntaan lainsäädäntö kehittyy. Tarvitsemme yhä enemmän vuoropuhelua yritysten ja viranomaisten välillä”, Aarnivuo sanoo.

Omistamisesta jakamiseen
Kiertotaloudessa yksi materiaalikiertoon vaikuttava haaste on, määritelläänkö prosesseista yli jäänyt materiaali jätteeksi vai tuotteeksi. Päätuotteen ohella syntynyt ylijäämä luetaan tavallisesti jätteeksi, jonka käsittely on luvanvaraista. Pajunen kannustaa yrityksiä suunnittelemaan tuotantoaan sellaiseksi, että jätteiden sijaan syntyy suoraan sivutuotteita.

”Tietyt sivutuotteet ovat jo saaneet pysyvän tuotestatuksen ja osalle niitä voidaan hakea. Tuotestatuksen saaminen edellyttää jätelain mukaan esimerkiksi sitä, että sivutuotteella on markkinat ja kysyntää. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikkea ei kannata käsitellä kiertotaloudessakaan. Osa jätemateriaalista pitäisi prosessoida niin, että itse prosessoinnista seuraisivat jo suuremmat ympäristöhaitat kuin jätteiden loppusijoittamisesta. Käsittely olisi myös taloudellisesti kannattamatonta”, Pajunen toteaa.

Hän uskoo, että sivuvirtojen hyödyntäminen helpottuu edelleen lainsäädännön kehittyessä ja yritysten yhteistyöllä.

”Seuraava kiertotalouden haaste on, kuinka kauan kannattaa kehittää olemassa olevia tuotteita ja koska uskalletaan pyyhkiä pöytä puhtaaksi ja aloittaa alusta ihan toisella tavalla”, Pajunen sanoo. Ensimmäinen muutos voisi olla suhteemme tuotteiden omistamiseen ja jakamiseen

”Tämä malli lisää tuotteen valmistajan kiinnostusta tuotteen pitkäikäisyyteen, huollettavuuteen ja korjattavuuteen. ABB:n sähkömoottorien varalaitepalvelu on hyvä esimerkki tällaisesta uudesta konseptista, jossa useat toimijat voivat yhdessä jakaa varastossa olevat sähkömoottorit.”

Kiertotaloutta ABB:llä:
Yhden vanha, toisen uusi
Ennakoiva huolto on hyvä perusta laitteen pitkälle elinkaarelle, ja lisävuosia tarjoavat päivitykset. Esimerkiksi muuntaja saa helposti 15–20 vuotta lisää elinaikaa, kun se huolletaan valmistajan tehtaalla ja apulaitteet uusitaan. On myös mahdollista uusia muuntajan käämit ja kaikki erityisosat, jolloin saadaan uuden veroinen muuntaja. Laite saa uuden muuntajan takuun ja 30–40 vuotta lisää käyttöaikaa, vaikka sen sydän, tankki ja usein myös öljy käytetään hyväksi. Vanhojen käämien kupari kierrätetään.

ABB uudistaa yhä useammin myös taajuusmuuttajia vaihtamalla vanhaan kaappiin uudet sisukset siten, että johdotukset ja rakenteet säilyvät ennallaan. Näin uusin teknologia saadaan tuotua hankaliinkin paikkoihin ilman pitkää käyttökatkoa. Esimerkiksi laivoja ei tarvitse telakoida eikä niiden kylkiä puhkoa.

Käytetyn laitteen elinkaari voi jatkua myös toisella käyttäjällä. Kun tuotanto muuttuu tai loppuu, tehdas saattaa myydä robottinsa takaisin ABB:lle. ABB päivittää moottorin osat ja ohjaussoftan ja myy robotin uudelle käyttäjälle, joka saa laitteelle täyden takuun.

Kunnostettu, käytetty laite auttaa silloin, kun käytössä oleva laite reistailee tai hajoaa. ABB tarjoaa Suomessa varalaitepalvelun oikosulkumoottoreiden käyttäjille. Asiakkaat jakavat uusien ja käytettyjen moottoreiden varaston, josta varalaite löytyy hetkessä. Teollisen internetin kehittyessä voidaan myös yhä useammin seurata käytössä olevien laitteiden kuntoa ja ennakoida laitteen vaihtoa.


Teksti Marianne Salin, Kuvat Jarmo Teinilä