Nye krav til risikovurdering af elinstallationer

2017-02-09 - EU-standard skærper kravene til risikovurderingen af lysbuer på elektriske installationer. Takket været flere års erfaring på området kan ABB hjælpe virksomhederne med at imødekomme kravene og derved højne sikkerheden på arbejdspladsen.

Rigtig mange danske virksomheder vil i løbet af 2017 blive mødt af strengere krav til risikovurderingen af farerne ved lysbuer på eltavler og andre elektriske installationer. Det sker som følge af, at den danske stærkstrømsbekendtgørelse, der hidtil har været den gældende lovgivning på området i Danmark, udfases til fordel for en fælles europæisk standard, EN 50110. Hermed bliver det lovkrav at forholde sig til lysbuerisikoen på samtlige elektriske installationer.

Lysbuer er eksplosioner, der kan opstå i forbindelse med betjening af eller arbejde på eksempelvis eltavler. Eksplosionen kan i visse tilfælde svare til energiudladningen i et halvt kilo dynamit og kan derfor være fatal.

Ifølge et notat fra Energistyrelsen fra 2010 kunne omtrent hver femte ulykke blandt elfagfolk herhjemme dengang relateres til lysbuer. Erfaringer fra USA viser dog, at netop risikovurderinger kan øge personsikkerheden markant.

Flere gevinster
Gennem flere år har vi internt i ABB arbejdet med lysbuerisikovurdering på både teoretisk og praktisk niveau. Derfor tilbyder vi at hjælpe berørte danske virksomheder med at imødekomme de skærpede krav.

Det kan være i form af at udarbejde risiko vurderinger for enkelte tavler og komme med forslag til, hvordan man kan minimere risikoen for ulykker for eksempel via bedre angivelse af korrekt sikkerhedsudstyr i forhold til den mængde energi, en eventuel lysbue ville generere.

- En sådan risikovurdering giver ikke kun et mere præcist overblik over risikoen for lysbuer ved hver enkelt tavle. Den giver også langt større gennemsigtighed i organisationen, ligesom den kan optimere valget af og brugen af sikkerhedsudstyr, siger projektingeniør Laurids E. Bøgesvang fra ABB’s kontor i Esbjerg.

- Selv mindre tiltag kan medføre store risikonedsættelser, supplerer projektingeniør Kasper Dølby, som desuden fremhæver, at resultaterne fra risikovurderingen kan bruges som input i forbindelse med design og indkøb af nye tavler.

Maersk Oil og FMC |Cheminova er to virksomheder, som er på forkant med udviklingen og allerede har bedt ABB om at udarbejde risikovurderinger for deres elinstallationer.

Fakta
EU-standarden EN 50110 blev udarbejdet i 2013 og implementeres i installationsbekendtgørelsen, der træder i kraft i Danmark pr. 1/7 2017.

Den pålægger fremover virksomheder at forholde sig til lysbuerisikoen på samtlige elektriske installationer. Det har ellers indtil nu ikke været lovkrav i Danmark.

Samtidig præciseres det juridiske ansvar for ejeren af det pågældende elnet. Det er således ejerens juridiske ansvar at sikre sig, at disse procedurer bliver overholdt.

SøgKONTAKT OS