ABB AS andis Elektrilevile üle uue Aruküla alajaama

2013-10-15 - Eesti juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS andis täna Elektrilevile üle täielikult uuendatud Aruküla piirkonnaalajaama, mille ehitamiseks kulus 790 495 eurot. Uus alajaam varustab elektriga ligi 2300 majapidamist ja ettevõtet Harjumaal Jõelähtme, Rae ja Raasiku vallas.
Ehitustööde käigus rajati Arukülla kaasaegne alajaamahoone, paigaldati uus 10-kilovoldine jaotusseade, keskkonna- ja elektriohutust suurendavad seadmed ning maaühenduskaitsmed, mis võimaldavad distantsilt tuvastada rikkelisi liine. Koos alajaamaseadmete kaugjuhtimise võimalusega muudavad uuendustööd elektrikatkestuste kõrvaldamise senisest kiiremaks.

„Kliendi valiku alus oli ABB pakutud kaasaegne tehnoloogiline lahendus koos soodsaima hinnaga,“ kinnitas Andrus Aaving, ABB AS-i ülekande- ja jaotusalajaamade projektijuhtimisüksuse juht.

Investeering Aruküla alajaama ehitamiseks on positiivne näide koostöö kaudu säästetud investeerimisvahenditest. „Kuna põhivõrguettevõte uuendas Aruküla alajaamas oma seadmeid, osutus mõttekaks tööd ühildada ja ehitada valmis ka täiesti uus Elektrilevi alajaam,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.

Investeering varustuskindluse tõstmiseks on oluline ka Harjumaa valdade kiiret arengu tagamiseks. „Aruküla alajaama ehitusotsuse tegemise hetkest on alajaama läbiva elektrienergia hulk tänaseks kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra,“ selgitas Tiisvend.

Aruküla 10 kV piirkonnaalajaam on Harjumaa elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mida läbib aastas ligikaudu 24 gigavatt-tundi elektrienergiat. Alajaam varustab omakorda elektriga 151 väiksemat alajaama kolmes Harjumaa vallas.

„Uue alajaama suurim kasu on piirkonna elektrivarustuse töökindluse kasv ning kaasajastatud elektrivõrgu juhtimise ja jälgimise tehnilised võimalused elektrivõrgu antud osas,“ märkis Aaving.

Elektrilevi on suurim Eesti enam kui 30 jaotusvõrguettevõtja seas, kes toovad elektri põhivõrguseadmetest tarbijateni. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris ettevõte võrku 100 miljonit eurot, käesoleval aastal on kavandatud investeeringute mahuks 112 miljonit eurot.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi