Globální ředitel divize Procesní automatizace Veli-Matti Reinikkala s námi oslavil 10 let ostravského OPC

2012-11-26 - Minulý týden oslavilo ostravské Operační centrum (CZOPC) divize Procesní automatizace desáté výročí svého vzniku. Oslavy tohoto významného úspěchu se pochopitelně neobešly bez účasti členů nejvyššího globálního vedení divize včetně
Veli-Matti Reinikkala, který stojí v jejím čele. Využili jsme této příležitosti a položili mu pár otázek zaměřených jak na historii, tak i na současnou činnost centra.

Na světě jsou jen dvě centra tohoto typu, jedno v Ostravě a druhé v indickém Bengalúru. Proč jste si vůbec vybrali tento koncept inženýrských center a proč jste jedno z nich umístili právě v České republice?

Bezprostřední příčinou vzniku OPC byla snaha PA divize získat kvalitní inženýrskou podporu za přijatelnou cenu. Zvažovali jsme různé možnosti a nakonec jsme se místo využívání mnoha malých lokálních inženýrských center rozhodli jít opačnou cestou a vytvořit velká inženýrská centra, tzv. OPC – jedno v Bengalúru a druhé v Ostravě.
Důvodů, proč jsme vybrali právě Ostravu, bylo více. Nejenže zde sídlí výborná technická škola, ale Ostrava navíc disponuje jedinečným, dodnes využívaným dědictvím v podobě těžkého průmyslu a inženýringu. Dalším faktorem je jedinečná kombinace vysoce vzdělané pracovní síly, která je zde dostupná, a blízkost k zákazníkům. Ostrava je atraktivní město s relativně dobrou dostupností a vhodnou pozicí z hlediska časových pásem, což usnadňuje komunikaci mezi týmy pracujícími v Ostravě a zákazníky v nejrůznějších částech světa. Vzhledem k tomu, že je Česká republika v samém středu Evropy, lze se do většiny evropských zemí dopravit během několika málo hodin.


OPC v Ostravě má za sebou deset let činnosti. Jak byste zhodnotil jeho práci?

Když toto centrum začalo v roce 2002 pracovat, byla to maličká jednotka o pěti zaměstnancích, kteří poskytovali inženýrskou podporu BU Metals, poté i BU Minerals. Postupem času se z ní ale stala úspěšná, rostoucí organizace, která prostřednictvím více jak 140 zaměstnanců poskytuje podporu téměř všem našim jednotkám.Vzpomínám si na první jednání řídícího výboru v roce 2006, kde jsme řešili otázku navýšení intenzity a velikosti vykonávaných činností. Vybrali jsme si cestu dalšího růstu, který nám umožnil poskytovat podporu dalším jednotkám a novým druhům projektů. Zavedli jsme také velmi silné a flexibilní systémy zajištění kvality, díky nimž jsme schopni lépe splňovat požadavky zákazníků. O tom, že se centru daří, svědčí i fakt, že se za posledních několik let rozrostlo o více než polovinu.V našem podnikání je velice důležité, abychom dokázali motivovat a ve svých řadách uchovávat výrazné talenty. Ostravské centrum je z tohoto pohledu velmi stabilní a má velice nízkou fluktuaci pracovních sil, což nám umožňuje soustředit se konzistentně na zvyšování specializace a kompetencí týmu. I vybudování OPC v Ostravě byla skutečná týmová práce a já bych rád při této příležitosti ocenil zásluhy všech jednotek (BU) a lokálních jednotek v Evropě, které se na vytváření OPC podílely a podporovaly proces přenosu znalostí a dovedností sem do Ostravy.

Díky OPC v Ostravě jsme získali významné a prestižní projekty, jako je např. Sadara v Saudské Arábii, největší petrochemický závod postavený na zelené louce na světě. Týmy OPC hrály rovněž klíčovou roli při návrhu rozvaděčů s řídicími systémy pro plošinu Goliat, unikátní plovoucí produkční, úložné a přečerpávací plavidlo (FPSO) v Barentsově moři. Kromě toho nyní poskytujeme podporu pro vývoj řídicího systému pro BU Marine a podílíme se i na řadě dalších dodávek služeb a systémů jak v Evropě, tak v jiných částech světa.

Nejdůležitějším nástrojem, jímž poměřujeme náš úspěch, je zpětná vazba od našich zákazníků. Je potěšitelné, že díky vysoké kvalitě práce, kterou tým v Ostravě odvádí, máme velmi spokojené zákazníky, kteří se k nám vracejí. To je podle mne také nejlepší měřítko úspěchu. Nemůžeme ale usnout na růžích – organizace roste, my se musíme dále vzdělávat a udržovat si náskok v oblasti technologií, dodržovat sliby a využívat postupy odpovídající nejlepší praxi.

Mohu-li to shrnout, ušlo CZOPC v Ostravě za dobu své existence dlouhou cestu a dosáhlo takového úspěchu, na který mohou být všichni zaměstnanci v Ostravě právem hrdí.


Jaké jsou vaše ambice a další plány pro OPC Ostrava?

Jedním ze základů strategie celé skupiny firem ABB je strategie nazvaná „Evropa pro Evropu“. OPC v Ostravě hraje v této strategii klíčovou roli - pomáhá nám dosáhnout cílů, které jsme si v rámci této strategie vytýčili. Karsten Warloe, vedoucí CZOPC a jeho tým nyní úzce spolupracují s lokálními BU po celé Evropě a pomáhají jim těchto cílů dosahovat. Kromě toho chceme dále rozvíjet naše kompetence v oblasti elektroenergetiky a pohonů a této oblasti se nadále intenzivně věnovat.

Protože v budoucnosti bude v našem oboru jistě velká poptávka po strojních inženýrech, začali jsme rovněž budovat kompetence v této oblasti. Hodláme v tomto ohledu naplno využít blízkosti Ostravy a faktu, že ostravské školy již řadu let dodávají na trh vysoce kvalitní strojaře.

V rámci naší strategie do roku 2015 máme také v plánu se ještě více zapojit do aktivit v oblasti elektrifikace. Naše silné stránky a blízkost ke klíčovým průmyslovým odvětvím jako je výroba papíru a celulózy, petrochemický průmysl či metalurgie nám zaručují přirozené synergie, které můžeme využívat pro navrhování optimalizovaných řešení v tomto segmentu. Na zvýšení našeho podílu na tomto trhu spolupracuje náš ostravský tým s Center of Excellence specializující se na výrobu papíru a celulózy ve finském městě Vaasa a s norskou jednotkou Oil & Gas.

Velký potenciál vidím i v oblasti servisu, který se rovněž rychle rozrůstá a představuje jednu z našich klíčových oblastí růstu. I v tomto případě došlo k přesunu kapacit do České republiky, když jsme ústředí Full Servisu přesunuli do Prahy. Tento krok je opět důkazem toho, že v ČR jsou k dispozici kvalitně vzdělaní techničtí pracovníci. Protože servis představuje jednu z naších klíčových oblastí růstu ve všech divizích, předpokládám, že i my z Ostravy budeme poskytovat stále větší objem servisních služeb.

Hledat