Världens största flytande testanläggning med solcellspaneler använder ABB-teknik

2017-05-30 - ABB driver energirevolutionen med en nyutveckling av solkraft i Singapore
Bristen på mark har varit ett stort hinder för Singapore att införa solkraft. Flytande solpaneler kan vara ett fungerande alternativ för stadsstaten som omges av vatten. Flytande solpaneler kan bli elva procent effektivare än solpaneler som placeras på dyrbar mark. ABB, ledande inom banbrytande teknik, tillhandahåller centrala komponenter till en banbrytande flytande testanläggning med solcellspaneler av en megawatts storlek. Anläggningen är på 1 hektar eller 1,5 fotbollsplan. Den energi som genereras matas in i det nationella elnätet och tillhandahåller el för upp till 250 hushåll.”Vi är stolta över att stödja detta viktiga projekt i Singapore med vår tekniska expertis och vårt branschkunnande”, säger Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products. ”Detta projekt är perfekt anpassat till vår strategi Next Level för energirevolutionen och är ett viktigt steg i partnersamarbetet att föra in mer förnybara energikällor i den framtida energimixen.”

Installationen finns i Tengeh Reservoir i västra Singapore och består av flera solenergilösningar från olika leverantörer där man vill studera prestanda och kostnadseffektivitet hos flytande solkraftsplattformar. ABB levererade marknadsledande solomriktare TRIO-50 på 100 kW till Phoenix Solar, en av flera systemintegratörer i projektet. Dessa centrala komponenter konverterar likström som producerats i solcellspanelerna till växelström för användning i elnät. Dessutom skyddar ABB:s isolerkapslade lågspänningsbrytare elkretsarna mot vatten.

I Singapore – ett land som bara är 719 kvadratkilometer stort med en befolkning på 5,6 miljoner invånare – gör den stora genomsnittliga solstrålningen på cirka 1 500 kWh/m2 att solkraft blir en attraktiv förnybar energikälla. Flytande solkraftsplattformar kyls naturligt av det omgivande vattnet, vilket ökar effektiviteten avsevärt vad gäller energiavkastning. I en studie har man funnit att den naturliga kyleffekten från vattnet under solcellerna gör dem upp till 11 procent effektivare än solcellspaneler som placerats på land. Som en synergieffekt bidrar den flytande plattformen till att minska avdunstningen av det värdefulla vattnet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz


SökVILL DU VETA MER?