ABB lanserer verdens kraftigste overføringssystem for høyspent likestrøm

2014-08-21 - Spenningsnivået på 525 kilovolt er ny verdensrekord for ekstrudert, likestrøms kabelteknologi og gjør det mulig å integrere fjerntliggende, fornybare energikilder i strømnettet.

ABBs gjennombrudd i kabelteknologi vil mer enn fordoble effekten til rundt 2600 megawatt (MW) fra 1000 MW. Den vil også forlenge kabelens lengde fra under 1000 km til 1500 km, samtidig som tapene i kraftoverføringen holdes på under fem prosent.

Den nye kabelen har en økning på 64 prosent over 320 kilovolt (kV), som frem til nå har vært det høyeste spenningsnivået for slik teknologi.

Den økte effekten i 525 kV-kabelen som gjør at man kan transportere kraft over større avstander med reduserte tap, fører til at nettselskaper kan integrere mer fornybar energi fra vindkraft og solenergi som ligger langt borte. Et enkelt par, med ekstruderte 525 kV likestrømskabler, kan for eksempel overføre nok energi fra et stort offshore vindkraftverk til inntil to millioner boliger.

- Dette gjennombruddet vil forandre mulighetene for prosjekter innen fornybar energi, og redefinere bruken av jord- eller sjøkabler for HVDC (High Voltage Direct Current) for å integrere fornybare energikilder over lange avstander, sier ABBs toppsjef Ulrich Spiesshofer.

Det nye 525 kV kabelsystemet er ideelt for applikasjoner hvor elektrisk kraft må leveres på en effektiv måte i områder med stor befolkningstetthet, i sårbare områder, langs kysten eller til havbunnsinstallasjoner.

Den nye kabelteknologien reduserer både investerings- og driftskostnader. Teknologien støtter også utvikling av likestrømsnett, hvor ABB nylig fjernet en teknisk barriere med utviklingen av en hybrid HVDC-bryter.

Det innovative kabelsystemet består av kabler, som benytter et nytt likestrøms, krysslenket polyethylene (XLPE) isolasjonsmateriale, utviklet i samarbeid med selskapet Borealis, og termineringsutstyr som blir produsert av ABB.

HVDC kabelforbindelser er viktige komponenter for fremtidige, bærekraftige energisystemer, som trenger å overføre store mengder strøm over lange avstander, ofte på tvers eller mellom flere land.

ABB er en global leder innenfor høyspennings kabelsystemer, med en installert base som inkluderer innmating til bykjerner, elektrifisering av olje- og gassplattformer, kraft til havbunnsinstallasjoner og integrasjon av fornybare energikilder i strømnettet. ABB har levert over 25 likestrømsforbindelser og nærmere 100 vekselsstrømsforbindelser globalt.

ABB vil vise 525 kV HVDC-kabelsystemet på Cigré Technology Symposium i Paris, 25.-29. august 2014.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.Verdens første høyspente likestrømskabel for 525 kilovolt (kV) kan overføre 2600 megawatt (MW) på avstander opptil 1500 km.