Digimurroksen ytimessä

Simo Säynevirran globaali tiimi on kerännyt teollisuuden ohjelmistot ABB Ability -alustalle. Sen avulla parhaat digitaaliset työkalut leviävät hetkessä toimialarajojen yli ja kautta maailman.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 2/2017.


Simo Säynevirta vastaa ABB Ability -ohjelmistoalustan kehittämisestä ja tuotannosta globaalisti. Hän on työskennellyt ABB:llä teollisten ohjelmistojen parissa jo 24 vuoden ajan.

Mikä on ABB Ability™?
ABB Ability on ohjelmistoalusta, joka kerää asiakkaittemme käyttämät ohjelmistoratkaisut yhteen. Mukana on jo yli 180 ABB:n ratkaisua, joista voidaan koota kullekin asiakkaalle sopiva yhdistelmä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa digitaalisin keinoin mahdollisimman nopeasti. ABB Ability -alustan avulla asiakas voi esimerkiksi skaalata uuden ohjelmiston hetkessä kaikkiin tehtaisiinsa globaalisti.

Mitä uutta ABB Ability tarjoaa nopeuden lisäksi?
ABB Ability tuo hieman piiloon jääneet ratkaisut esille ja asiakkaiden hyödynnettäviksi. Pystymme tuomaan entistä helpommin yhdellä toimialalla suositun ratkaisun muiden toimialojen käyttöön. Asiakkaat pääsevät myös entistä sujuvammin käsiksi kiinnostaviin ratkaisuihin, joita on kehitetty alun perin yhdessä maassa tai yhdellä markkina-alueella.

Mikä on ABB Ability -alustan asema globaalien pilvipalvelujen joukossa?
ABB:n uusia ohjelmistoja ja älykkäitä tuotteita hankkiva asiakas saa jatkossa aina ABB Ability -alustan, ja siihen voidaan liittää myös vanhat ohjelmistot sekä tarvittaessa myös muiden osapuolien laitteita ja järjestelmiä. Uskon, että ABB Ability -alustasta tulee yksi teollisen internetin isoista ekosysteemeistä, jotka kokoavat lukuisia ratkaisuja yhteen ja pystyvät verkottumaan keskenään.

Kuka omistaa ABB Ability -alustan käsittelemän tiedon?
Asiakas omistaa tietonsa silloinkin, kun käytössä on ABB Ability -alustan pilvipohjainen osuus, ja asiakas valitsee, kuka tietoja saa käyttää. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa asiakkaan moottorista ja parantaa tiedon avulla juuri kyseisen moottorin käyttöä, tai jos saamme luvan, voimme hyödyntää tietoja myös uusien moottoreiden kehittämisessä.

Miksi ABB Ability on tärkeä juuri nyt?
Maailma muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla. Esimerkiksi energiajärjestelmä uusiutuu voimakkaasti, ja sen hallinta edellyttää edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja. Teollisuudessa puolestaan automatisaation ja robotisaation taloudelliset ja laadulliset hyödyt ovat ilmeiset. Se, joka ei hyödynnä niitä, jää väistämättä jälkeen kehityksestä.

Millainen on Suomen asema digimurroksessa?
Meillä on erinomaisen hyvää teknologiaosaamista sekä maailman älykkäin sähköverkko ja innovatiivisimmat energiamarkkinat. Toisaalta, teollisuutemme elinehto on tehokkuus ja ketteryys, mikä luo meille tarpeen olla digitalisaation edelläkävijöitä ja yhdistää eri toimijoiden voimat älykkäillä järjestelmillä. Käynnistymässä on positiivinen kierre.

Miksi ABB Ability -alustan kehittämistä johdetaan Suomesta käsin?
Suomi on erittäin hyvä paikka kehittää ohjelmistoratkaisuja. Suomen ABB on kehittänyt jo pitkään prosessitiedon käsittelyyn liittyviä menetelmiä ja ohjelmistotekniikkaa sekä kerännyt erinomaista osaamista eri teollisuuden aloilta. Uutta sykettä tekemiseen tuo se, että ohjelmistokehitykseemme tulee ihmisiä myös peliteollisuudesta, joka on menestynyt hienosti Suomessa. Se, miten pelejä kehitetään mitatun tiedon perusteella, soveltuu itse asiassa suoraan teollisuuteen. Sykli on vain nopeampi.

TOP 5
____________________________________________________________

Vauhtia digitalisaatioon fiksusti

01 Tunnista mahdollisuudet eli arvoa tuottavat ideat
02 Peilaa ideoita vision osatavoitteisiin ja valitse paras idea
03 Valitse toteutuskeino ketterien ratkaisujen joukosta
04 Toteuta paras idea, älä jumiudu suunnitelmiin
05 Opi kokeilusta ja palaa alkuun
____________________________________________________________


Teksti: Marianna Salin, kuva: Timo Kauppila