Rätt kemileverans med ABB:s 800xA

Med styrsystemet 800xA kan cisterndepåer för olja och kemikalier bli både effektivare och få en högre servicenivå.

Stig Pettersson från ADR Haanpää ska lasta natriumhydroxid (lut) för Akzo Nobel Base Chemical vid depån i Norrköping. Han knappar in namn, pinkod samt uppgifter om tankbil, lastningsställe, vara, volym och tidpunkt. När alla uppgifter är inlagda i systemet fyller han bilens tankar med lut. En halvtimma senare är tankbilen med släp fylld med 36 ton.

Stig Pettersson ska precis ansluta för att fylla lut i tankbilen.


Efter utförd lastning skrivs en följesedel ut som kvitto och en rapport skickas till cisternlagringsföretaget Almer Oil & Chemical Storage driftskontor i Gävle. Det mesta sköts av styrsystemet och företagets depåer är obemannade och automatiserade, det gäller allt från exempelvis inpumpning från fartyg, nivåmätning i cisternerna samt utlastning till tankbilar.

Hårda krav
Almer lagrar petroleum- och kemikalieprodukter på ett för kunden och miljön enkelt och säkert sätt. Almer har 255 cisterner runt om i landet och verksamheten växer av den enkla anledningen att tillverkare inte själva vill hantera lagringen.

Kraven på lagring av kemikalier är nämligen hårda. Säkerhetstänkandet är därför prioriterat hos Almer som är ISOcertifierat enligt 9001 och 14000 och planerar för en certifiering enligt ISO 18000.

En viktig parameter vid lagring är temperaturen på cisternens innehåll som för natriumhydroxid har en maximal lösningstemperatur på 36–38 grader vid 50 procents koncentration.
"Priset på natriumhydroxid sätts i kilo på 100 procent vara. Det är då viktigt att differensen mellan volym och vikt inte är för stor. Differensen vid en lastning av 29 kubikmeter är bara 80 kilo", förklarar Lännart Boström som är den på ABB som gjort installationen på Almers depå i Norrköping.

Almer har sedan tidigare ett mindre styrsystem som i takt med företagets tillväxt visat sig vara en för småskalig lösning som dessutom kräver mycket handpåläggning även för små ändringar.

Terminalen i Norrköping är den första i Sverige där 800xA används med ABB:s programbibliotek TMAC som är ett skräddarsytt funktionspaket för just terminal- och depåoperatörer. Efter en inkörningsperiod under hösten 2012 är nu TMAC-konceptet i drift, berättar Jörgen Karlsson, kemiansvarig på ABB:
"TMAC är dessutom enkelt att skala upp både i storlek och med fler funktioner. Konceptet har funktioner för att upptäcka avvikelser, hitta ledig kapacitet, läsa av totalt saldo, göra ankomstkontroller och larma, bara för att nämna några exempel. Jag är mycket nöjd med att Almer nu använder en global och framtidssäker lösning samtidigt som vi finns på 35 platser i Sverige och kan hjälpa till dygnet runt med service och support."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

Almer Oil & Chemical Storage är ett familjeföretag och startades av Åke och Lars Almer i Gävle 1981 när de köpte två oljecisterner. Företaget har i dag tolv depåer runt om i landet och en lagringskapacitet på 600 000 kubikmeter. Förutom natriumhydroxid lagras även svavelsyra, MTBE, petroleumolja samt vegetabiliska oljor som används vid förbränning i värmekraftverk. Almer har 14 anställda.

ABB har levererat TMAC, en lösning för terminalhantering som bygger på 800xA. Paketet har under många år utvecklats av ABB i Spanien som har världsansvar för denna bransch inom ABB. TMAC har 120 installationer runt om i världen. ABB:s grupp som ansvarar för TMAC är helt specialiserad på segmentet Terminal & Depåer och har byggt upp gedigen erfarenhet runt terminaloperatörernas verksamhet.

Sök