En produkt som underlättar uppkoppling mot slutkundens applikation!

2012-11-26 - Vid ett flertal lyckade applikationer har ABB tillsammans med kunden rekommenderat en produkt som har underlättat fjärråtkomsten mot slutkundens applikation. Produkten ligger utanför ABB:s sortiment men vi hjälper gärna till med tips för att underlätta.
M2Me är en serverbaserad molntjänst för säkra fjärranslutningar. Grunden är att man på ett enkelt och säkert sätt ska kunna använda sin kunds befintliga Internetuppkoppling för att ansluta sig.M2Me tjänsten används genom att man installerar en hårdvara i ett nätverk hos sin kund som själv kopplar upp sig mot en server på Internet. Detta görs på ett sätt som inte försämrar säkerheten på den befintliga uppkopplingen, d.v.s. att inga yttre portar behöver öppnas. När man ska ansluta sig mot sin site gör man det via en VPN-klient som kopplar sig mot samma server.

För mer information om denna produkt, kontakta din kontaktperson på ABB.