ABB:n Transformers-liiketoimintayksikkö käynnistää yt-neuvottelut

2014-09-15 - ABB Oy:n Transformers-liiketoimintayksikkö on antanut yt-neuvotteluesityksen 15.9.2014. Yt-neuvottelut koskevat liiketoimintayksikön koko henkilöstöä.
Yt-neuvotteluiden kohteena ovat mahdolliset henkilöstövaikutukset, jotka perustuvat tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin Transformers-liiketoimintayksikössä.

Yt-neuvotteluiden perusteina ovat oleelliset muutokset markkinatilanteessa, mistä johtuu saatujen tilausten ja luovutusten huono kehitys.

Arvion mukaan mahdollinen pysyvä henkilöstömäärän vähentämistarve on enintään 30 henkilöä. Lisäksi mahdolliset koko henkilöstöä koskevat enintään 90 päivän lomautukset toteutetaan 30.6.2015 mennessä.

Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvotteluiden aikana. Neuvotteluaika on vähintään 6 viikkoa.

HakuYHTEYDENOTTO

  • Lisätiedot
  • Heikki Mustonen
  • Liiketoimintayksikön johtaja
    p. 050 33 43229