Brandsikret batterirum

2017-02-09 - Et litium-ion batterisystem i EnergyLab Nordhavn, der skal hjælpe elnettet ved spidsbelastninger, er beskyttet af en brandcelle med to brandslukningsanlæg.

P-hus Lüders i Københavns Nordhavn har ABB leveret et litium-ion batterisystem til lagring af energi, som er det første af sin slags i Danmark. Batterisystemet er på 460 kWh og indgår i et udviklingsprojekt hos Radius i EnergyLab Nordhavn, hvor det skal udglatte effektspidser og støtte frekvensen i forsyningsnettet. Batterisystemet installeres i en eksisterende netstation midt i byzonen, hvilket er det første af sin slags i Danmark.

Imidlertid har litium-ion en række brandtekniske forhold, der kræver stor brandsikkerhed. Derfor er batterisystemet placeret i en brandcelle af beton bag en ståldør, hvor to brandslukningssystemer sikrer omgivelserne, hvis uheldet skulle være ude.

- Litium-ion kan være svært at slukke, hvis der opstår brand, og der er bundet en masse energi i batterierne, fortæller projektleder Ole Michael Pedersen fra Radius, der er DONG Energys elnetselskab.

Brandcellen er opført i brandklasse BS60. Det vil sige, at vægge, lofter og døren er konstrueret således, at der kan være brand i 60 minutter, uden den trænger igennem og breder sig. På samme måde er cellen også sikret mod en udvendig brand i 60 minutter.

Personsikker brandslukning
Inde i brandcellen er batterisystemet opbygget i fem racks, som er adskilt i separate enheder for at øge brandsikkerheden. Her overvåger et automatisk brandslukningsanlæg, også kaldet et VESDA-anlæg (very Early Smoke Detection Apparatus), batterisystemet. I tilfælde af at anlægget detekterer røgudvikling eller varmeudvikling, alarmeres Radius’ netcenter og Hovedstadens Beredskab. Samtidig afbrydes strømforsyningen udefra, og rummet fyldes med inergengas, der fortrænger ilten, så branden går ud.

Slukkes en eventuelt brand med inergengas, tager anlægget ikke skade, og gassen er ufarlig for mennesker.

Skulle inergengassen i værst tænkelige tilfælde ikke være tilstrækkelig, er brandcellen udstyret med et tørt sprinkleranlæg. Her er rør ført igennem væggen udefra og ind til hver enkelt rack. Udvendigt har rørene en studs, der er kompatibel med beredskabscenterets slukningsudstyr. På den måde vil beredskabet kunne oversvømme batterirummet og slukke branden – også i tilfælde, hvor de vurderer, at det er for farligt at bevæge sig ind i brandcellen.

Fjernovervågning øger sikkerhed Den bedste sikring mod brand er dog at sørge for, at den aldrig opstår. Derfor bliver de hundredevis af celler i batterimodulets fem racks overvåget individuelt af en overvågningsdel (BMS – Battery Management System), der har forbindelse til netcenteret hos Radius.

- Batterisystemets monitoreringssystem overvåger, om cellerne er inden for deres komfortzone både varmemæssigt og spændingsmæssigt, forklarer Ole Michael Pedersen.

EnergyLab Nordhavn er et fireårigt projekt, hvor Nordhavn bruges som et storbylaboratorium, hvori det demonstreres, hvordan el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan sammentænkes i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram) og løber fra 2015-2019.

SøgKONTAKT OS