Světová premiéra rozváděčů UniGear Digital v centru RICE

Dva roky od úspěšné instalace inovativního produktu UniGear Digital do prestižního výzkumného centra.
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) je výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vybudovaným za finanční podpory z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Za dobu své existence se toto centrum, vybavené špičkovými a často unikátními technologiemi, zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes 2 miliardy korun.

Před dvěma lety byly do halové zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky tohoto centra ve světové premiéře instalovány rozváděče UniGear Digital společnosti ABB. O faktorech, které ovlivnily výběr těchto rozváděčů, a o dalších aspektech spolupráce centra s ABB hovoří ředitel centra prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.HledatKONTAKT