ABB Grupp nimetati taas maailma eetilisimate ettevõtete hulka

2014-03-21 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp nimetati sõltumatu uurimiskeskuse Ethisphere Institute poolt üheks maailma eetilisematest ettevõtetest. ABB sai sellise tunnustuse juba teist aastat järjest.
„Meil on taas väga hea meel edusammude üle, mida oleme teinud eetilise käitumise ja juhtimise alal oma organisatsioonis ning äriprotsessides,“ ütles ABB Grupi tegevjuht Ulrich Spiesshofer. „Eetiline juhtimine on ABB pikaajalise edu võti ning seetõttu oleme uhked, et Ethisphere Institute on seda tunnustanud.“

„Me soovime integreerida eetilise juhtimise sügavale kogu organisatsiooni,“ kinnitas ütles ABB Grupi üldnõunik ja juhatuse liige Diane de Saint Victor. „Kõik kohalikud juhid peavad võtma vastutuse eetilise juhtimine ja käitumise eest, eetikasõnum peab pärinema samalt isikult, kes püstitab ettevõtte ärieesmärgid.“

Ethisphere Institute võtab iga-aastase maailma eetilisimate ettevõtete nimekirja koostamisel aluseks aastate jooksul välja töötatud raamistiku, milles sisalduvad firmade eetikakoodeksid, kohtuvaidlused ja regulatsioonide rikkumised, reputatsioon, juhtimine ja innovatsioon, sotsiaalne vastutus, jätkusuutlikud äritavad, eetikakultuur ning mitmed teised parameetrid. Ethisphere’i instituut on koostanud iga-aastast maailma kõige eetilisemate ettevõtete nimekirja alates 2007. aastast.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 150 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi



KONTAKT