Första flerfamiljshuset i världen som är självförsörjande på el

2017-02-17 - Teknik från ABB hjälper till att förverkliga världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.
Den revolutionerande byggnaden försörjs med solenergi år efter år. Solenergin omvandlas till el och värme som även kan lagras till vintermånader när solen är svagare. Lägenhetskomplexet kopplades symboliskt bort från elnätet vid invigningsceremonin som ett sätt att belysa vad man åstadkommit.

Världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.

All energi som de boende behöver för att leva, som energi till värme, matlagning och tvätt etc., får de lokalt från solljus. Även om byggnaden spar in på energi på alla nivåer behöver de boende inte dra ned på bekvämligheterna. Det uppnås genom beprövad teknik och system som samlar in och lagrar energi samt innovationer som minskar energianvändningen. Taket och hela fasaden är klädda med solcellspaneler, och ABB-produkter matar in energin i huset.

”Vi är stolta över att vara en del av det här milstolpsprojektet. Lösningen ABB-free@home förvandlar lägenheterna till smarta hem och vår solenergiutrustning stödjer byggnadens självförsörjning”, förklarar Mike Mustapha, global chef för ABB:s affärsverksamhet Building Products inom division Electrification Products. ”Olika funktioner i byggnadens automationssystem används till att minska energianvändningen och samtidigt öka komforten. Med ’hej då’-knappen kan du till exempel stänga av alla standby-apparater när du går hemifrån.”

På sommaren räcker det med en timmes solsken för att täcka energibehovet hos de nio familjerna i ett dygn tack vare de kraftfulla solenergisystemen. 26 solenergiomvandlare från ABB omvandlar likström från solcellspanelerna till växelström och matar in el i husets elnät.

Energi som inte omedelbart används av de boende lagras för att användas på natten, molniga dagar och under vintern. Detta sker med hjälp av batterier på kort sikt och en stor värmeackumulator på lång sikt. Värmeenergin används för uppvärmning på vintern.

I det självförsörjande huset måste hushållsapparaterna vara mycket energieffektiva. ABB-free@home för fastighetsautomation ser till att hålla energianvändningen så låg som möjligt.

För att det ska gå åt så lite som möjligt av energin som byggnaden samlat in måste hushållsapparaterna vara mycket energieffektiva. Förutom energisnåla tvättmaskiner och kylskåp hjälper ABB-free@home för fastigehetsautomation till att hålla energianvändningen så låg som möjligt.

För att det ska bli ännu mer bekvämt och lätthanterligt kan systemet konfigureras med olika scener så att det går att skilja mellan dämpad middagsbelysning och en väl upplyst läsmiljö. Systemet känner också igen olika ljuskombinationer och ger dig automatiskt möjlighet att välja dem. Om de boende till exempel ser på TV med dämpad belysning och fördragna gardiner noterar fastighetsautomationssystemet kombinationen för att sedan erbjuda den som ett alternativ.

Tack vare sensorer utomhus och inomhus svarar ABB-free@home för fastighetsatuomation automatiskt på yttre förhållanden. Om det är för varmt i lägenheten på grund av starkt solljus dras gardinerna för automatiskt. Vid kraftig vind som skulle kunna skada markiserna, vevas de upp. På det här sättet är byggnadens automationssystem inte bara säkert och energieffektivt, utan även maximalt bekvämt.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Jan Mörtstrand, Marketing Manager, Electrification Products
021 - 34 28 52

jan.mortstrand@se.abb.com

Christine Gunnarsson
Presschef
021-32 32 32

press@se.abb.com


Sök