Spoločnosť ABB si do budúcnosti verí, potvrdzujú to aj hospodárske výsledky za rok 2017

8. februára 2018 - Napriek miernym výkyvom na globálnych trhoch sa spoločnosti ABB podarilo zavŕšiť rok 2017 so solídnym hospodárskym výsledkom. Celkový objem objednávok ostal na stabilnej úrovni oproti predošlému roku, keď bežné objednávky (pod 15 miliónov USD) kompenzovali nižší objem veľkých objednávok.

Podiel veľkých objednávok na celkovom objeme tvoril v roku 2017 približne 8,5 % oproti 13,5 % v roku 2016, čo je sčasti dôsledok zmeny biznis modelu v ABB. Objednávky zo servisu sa na celkovom objeme objednávok podieľali 20 % oproti 8 % rok predtým.

“V prechodnom roku 2017 sme formovali silnejšiu spoločnosť s digitálnym portfóliom pre zákazníkov v elektrárenských podnikoch, v priemyselných sektoroch, v doprave a infraštruktúre na základe dvoch jasných a veľmi jednoducho špecifikovaných cieľov: priviesť elektrinu z akejkoľvek výroby elektriny do akejkoľvek elektrickej zásuvky a zautomatizovať priemysel od prírodných zdrojov až po hotový výrobok," uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Hospodárske výsledky za rok 2017 zohľadňujú tiež výdavky spojené s veľkou transformáciou našej spoločnosti. Cieľom ABB je naďalej zlepšovať konkurencieschopnosť, preniknúť do nových segmentov s vysokým potenciálom rastu a znížiť rizikovosť ABB. Už štvrtý kvartál za sebou sa nám podarilo zvýšiť objem bežných objednávok. Globálne trhy začínajú lepšie napredovať a firme ABB sa v uplynulom roku opäť darilo s budovaním vlastnej pozície na nich. Našu dôveru v budúcnosť spoločnosti potvrdzuje fakt, že už 9. rok za sebou navrhujeme zvýšenie vyplácanej dividendy.”
Hospodárske výsledky skupiny ABB za 4. štvrťrok 2017 a celý rok 2017
4. štvrťrok 20174. štvrťrok 2016
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakv USDv miestnej mene
Objednávky8 4788 277+ 2 %- 3 %
Tržby9 2828 993+ 3 %- 1 %
Prevádzkový zisk EBITA1 0211 057- 3 %- 7 %
marža EBITDA v %10,9%11,7%- 0,8 pts
Čistý zisk393425- 8 %
Základný zisk na akciu ($)0,180,20- 7 %
Cash flow z prevádzkových činností1 8691 428+ 31 %


20172016
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakv USDv miestnej mene
Objednávky33 38733 379 0 % 0 %
Tržby34 31233 828+ 1 %+ 1 %
Prevádzkový zisk EBITA4 1304 191- 1 %- 2 %
marža EBITDA v %12,1 %12,4 %- 0,3 pts
Čistý zisk2 2131 899+ 17 %
Základný zisk na akciu ($)1,040,88+ 17 %
Cash flow z prevádzkových činností3 7993 843- 1 %
Free cash flow2 9263 065- 5 %
Cash return on invested capital (CROI)12,4 %13,8 %- 1,4 ptsTržby vzrástli medziročne o 1 % na 34 312 miliónov USD. K tomuto výsledku najviac prispeli divízie Produkty pre elektrifikáciu (EP) a Robotika a pohony (RM), ktoré svojimi číslami kompenzovali slabšie výsledky divízií Priemyselná automatizácia (IA) a Elektrické siete (PG). Celkové tržby zo servisu vzrástli o 3 % na 18-% podiel z celkových tržieb spoločnosti.

Čistý zisk spoločnosti vzrástol v uplynulom roku medziročne o 17 % na 2 213 miliónov USD vďaka nižším výdavkom na reštrukturalizáciu firmy. Základný zisk na akciu vzrástol o 17 % na 1,04 USD.

Krátkodobý výhľad

Makroekonomické ukazovatele sa v Európe a USA vyvíjajú pozitívnym smerom, pokračovanie rastu sa takisto očakáva aj v Číne. Globálne trhy sa vo všeobecnosti stabilizujú a vracajú k rastu, stále sú však ovplyvňované neistotou v niektorých častiach sveta. Výsledky spoločnosti ABB budú tiež naďalej pravdepodobne ovplyvňované pohybom výmenných kurzov a cenami ropy.

Dividendy

Predstavenstvo ABB navrhlo už 9. rok po sebe zvýšenie dividendy na 0,78 švajčiarskeho franku (CHF) na akciu za rok 2017, čo predstavuje nárast o 0,02 CHF v porovnaní s dividendou v roku 2016. Tento návrh ešte podlieha schváleniu akcionárov na valnom zhromaždení koncom marca 2018. Návrh je plne v súlade s dividendovou politikou ABB vyplácať každý rok vyššiu dividendu.

Sumár výsledkov za 4. štvrťrok 2017

Objem objednávok klesol medziročne o 3 %, kedy ani silnejší rast bežných objednávok nedokázal vykomenzovať pokles veľkých objednávok v divíziách IA a PG v porovnaní s výnimočne silným rokom predtým. Bežné objednávky vzrástli o 9 %. Objem veľkých objednávok predstavoval na celkovom objeme všetkých objednávok len 7 % oproti 17 % rok predtým. Zmeny v portfóliu súvisiace s akvizíciou firmy B&R a odpredajmi niektorých jednotiek v roku 2017 mali na výsledok objednávok pozitívny dopad vo forme 2 %.

Objem objednávok zo servisu vzrástol vo 4. štvrťroku o 7 %, čím predstavoval 21-% podiel na celkovom objeme objednávok oproti 20 % z porovnateľného obdobia rok predtým.

Prehľad trhu

Dopyt po produktoch a riešeniach ABB vykazoval z regionálneho hľadiska pozitívne znaky:

  • Európa profitovala z pozitívneho vývoja trhov v oblasti priemyslu a infraštruktúry. Celkový objem objednávok vzrástol v regióne Európy v rámci ABB o 5 % s pozitívnym vývojom predovšetkým v Nemecku a Nórsku, ktoré kompenzovali slabšie výsledky v UK, Taliansku a Švédsku. Bežné objednávky vzrástli o 8 %.
  • Región Ameriky vzrástol z hľadiska ABB o 3 %, kde hlavný motor predstavovali objednávky zo strany stavebného a všeobecného priemyslu. Objednávky v USA a Kanade kompenzovali oslabenie v Brazílii. Bežné objednávky v tomto regióne zaznamenali v 4. štvrťroku nárast o 12 %.
  • Objednávky v Ázii, Afrike a na Strednom východe klesli o 14 % následkom toho, že sa nezopakovala veľká objednávka na riešenie UHVDC v Indii spred roka. Mierne klesli aj objednávky v Číne. Bežné objednávky si však dokázali zachovať rastúci trend, keď vzrástli o 6 % najmä vďaka priaznivému vývoju v Indii, Južnej Kórei a Austrálii.
Z hľadiska zákazníckych segmentov:
  • Elektrárenské podniky vo svete naďalej pokračovali v integrácii obnoviteľných zdrojov, zvyšovaní kapacity prenosu elektriny v odľahlých oblastiach rozvíjajúcich sa trhov a investovaní do efektívneho využívania elektrickej energie. To vyústilo do silného nárastu objemu bežných objednávok výrobkov ABB, napr. transformátorov či automatizačných a digitálnych riešení ABB.
  • V priemyselnej oblasti bola ABB svedkom silného dopytu z automobilového a všeobecného priemyslu po robotizovaných riešeniach. Spracovateľské odvetvia, vrátane ropného a plynárenského či ťažiarskeho vykazovali síce najskôr pozitívne náznaky, avšak rozhodnutia zákazníkov ohľadom investícií ostali len obmedzené.
  • Dopyt v oblasti dopravy a infraštruktúry vykazoval zmiešaný charakter. Objednávky klesli v námornom priemysle, s výnimkou priemyslu výletných lodí, zatiaľ čo stavebný priemysel ostával naďalej silným hnacím motorom. Najviac sa v rámci daného zákazníckeho segmentu darilo v 4. štvrťroku dátovým centrám a infraštruktúre nabíjania elektrických vozidiel.

Tržby

Tržby klesli o 1 % potom, ako silný rast v divízii RM nedokázal úplne vyvážiť pokles tržieb v divízii PG. Divízie IA a EP dosiahli stabilnú úroveň tržieb. Tržby zo servisu vzrástli o 7 % a predstavovali 20 % z celkového objemu tržieb v porovnaní s 19 % rok predtým.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 136 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT