ABB och Aibel inleder samarbete om havsbaserad vindkraft

2016-10-04 - ABB och Aibel presenterar idag ett strategiskt samarbete för att leverera toppmoderna havsbaserade vindkraftslösningar.
ABB kommer att fokusera på sin beprövade teknik för högspänd likströmsöverföring (HVDC), medan Aibel får ansvar för att leverera design, konstruktion, installation och driftsättning av offshore-plattformar. Samarbetet kombinerar nyckelkompetenserna hos de båda företagen för att leverera överlägsna lösningar. De båda partnerföretagen kommer att samarbeta på områdena design, teknik och optimering av havsbaserad vindkraft.

• Aibel tar EPC-ansvar för nyckelfärdiga offshore-plattformar
• ABB fokuserar på att tillhandahålla central HVDC-teknik

Vi är stolta över att samarbeta med Aibel för att dra nytta av de enorma möjligheter den pågående energiomvandlingen och tillhörande infrastrukturinvesteringarna inom havsbaserad vindkraft innebär. Tillsammans avser vi att växa genom att komplettera varandras styrkor i unika kundtjänster för havsbaserade vindkraftsprojekt”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Strategiska samarbeten som detta utgör en hörnsten i vår strategi Next Level och det hjälper oss att stimulera tillväxten samtidigt som vi minimerar riskerna.”

Att integrera kraften som genereras av havsbaserade vindkraftsparker i nationella elnät kräver komplext ingenjörskunnande. En viktig del är konverteringen från växelström till likström vid överföring över långa avstånd för att uppnå en låg transmissionsförlust, när havsbaserade vindkraftparker kopplas till marknätet. Likströmmen konverteras därefter tillbaka till växelström så snart den når land och distribueras vidare till användarna. HVDC-systemet omfattar sofistikerad teknik för att säkerställa optimal integrering av intermittenta förnybara energikällor och styrning av elflöden. Offshore-delen i HVDC-systemet är placerat på en specialutformad plattform.

”Vi är mycket glada över att ingå denna överenskommelse med ABB. Både ABB och Aibel har bevisat att man kan leverera ledande lösningar inom sina respektive kompetensområden. Vi har framgångsrikt arbetat tillsammans tidigare och jag är övertygad om att vi med våra sammanlagda styrkor kommer att vara en ledande kraft att räkna med”, säger Jan Skogseth, styrelseordförande och VD för Aibel.

HVDC förblir den viktigaste tekniken när det gäller överföring av stora mängder energi över långa avstånd på ett effektivt och tillförlitligt sätt – och tekniken är perfekt för att integrera avlägsna förnybara energikällor som till exempel vindkraft till havs. ABB var först med denna teknik för mer än 60 år sedan och vidareutvecklade den på 90-talet genom att lansera en VSC-lösning (voltage sourced converter) som man kallade HVDC Light. ABB är marknadsledande inom HVDC med en installerad kapacitet på mer än 120 000 megawatt – cirka hälften av den globala installationsbasen. Det innefattar 18 av de 24 VSC HVDC-projekten som beställts över hela världen.

”Kraftöverföringsprojekt för vindkraft är komplexa till sin natur och man använder sig av banbrytande tekniker, och ABB har skaffat sig en betydande erfarenhet inom detta område. Samarbetet med Aibel hjälper oss att utnyttja specialistkompetenser inom båda företagen och förbättra vårt övergripande kunderbjudande”, säger Claudio Facchin, global chef för Power Grids. ”Det stärker vår strategi Next Level för att fokusera på våra viktigaste teknikstyrkor, som HVDC, och skapa nya affärsmodeller, samtidigt som vi satsar på lönsamma tillväxtmöjligheter”.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikföretag inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, som betjänar kunder inom energibolag, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. I över 40 år har ABB drivit utvecklingen av framtidens industriella digitalisering. Med över 70 miljoner enheter uppkopplade genom sin installerade bas på över 70 000 styrsystem över samtliga kundsegment har ABB en idealisk position för att kunna dra nytta av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Med över 130 års erfarenhet bedriver ABB idag verksamhet i över 100 länder och har cirka 135 000 anställda. www.abb.com

Om Aibel
Aibel AS har cirka 5 000 anställda och arbetar inom sektorerna olja, gas och förnybar energi, där man tillhandahåller lösningar för teknik, konstruktion, uppgradering och underhåll. Företaget har två varv: ett i Haugesund i Norge och ett annat i Thailand. Haugesund-varvet byggdes för över 100 år sedan och är idag ett av de största varven i Norge.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Fastän ABB Ltd bedömer att förväntningar som avspeglas i alla framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden, kan vi inte garantera att de uppfylls

För mer information kontakta:
ABB
Media Relations
Saswato Das,
Antonio Ligi, Domenico Truncellito, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 65 68

media.relations@ch.abb.com

Aibel
Communications
Bjørg Sandal,
Mobil: +47 48868726

SökVILL DU VETA MER?