ABB først ut med IE4 reluktansmotorer

2012-12-27 - Ny motorteknologi fra ABB reduserer strømforbruket, levetidskostnadene og miljøbelastningen. Kombinasjonen av en ny IE4 reluktansmotor og frekvensomformer fra ABB tar energieffektivitet til nye høyder med ultrahøy virkningsgrad og pålitelighet.
Elektriske motorer står for mer enn 60 prosent av strømforbruket i industrien. Utvikling av ny motorteknologi gjør det mulig å både oppnå store miljøgevinster og lavere levetidskostnader. ABB lanserer nå en «super premium efficiency» (IE4) versjon av sin prisvinnende SynRM-pakke bestående av en reluktansmotor og frekvensomformer, tilgjengelig i effektområdet 11 - 315 kW.

- ABBs nye IE4 reluktansmotor representerer et kvantesprang innen motorteknologi. Vi er i dag alene om å tilby lavspenningsmotorer som tilfredsstiller den høyeste klassen av energieffektivitet. ABBs pakke bestående av en IE4 reluktansmotor og en frekvensomformer er det mest energieffektive valget for pumper og vifter i dag, sier Lars-Fredrik Mathiesen i ABB.

Reluktansmotorer kjennetegnes av et innovativt rotordesign kombinert med en konvensjonell stator. Rotoren har ikke viklinger som på tradisjonelle synkrone og asynkrone motorer – hvilket vil si at rotortapene i praksis elimineres. Dette bedrer motorenes virkningsgrad betraktelig, men det gir også lavere rotortemperatur som igjen gir en lavere lagertemperatur, hvilket øker lagerets levetid og pålitelighet betraktelig.

Med sin avanserte rotorteknologi leverer en magnetfri SynRM motor ytelser tilsvarende en permanentmagnet motor, med enkelt og kostnadseffektivt vedlikehold som på en standard asynkron motor. ABBs IE4 SynRM motorer har samme størrelse- og effektkombinasjon som standard asynkronmotorer, hvilket gjør det enkelt å erstatte en eksisterende motor med en SynRM-motor med høyere virkningsgrad. Som et resultat av dette så kan sluttbrukere oppgradere sin systemvirkningsgrad uten å måtte gjøre kostbare mekaniske modifikasjoner.

SynRM motorer selges som én pakke sammen med en matchende ACS850 frekvensomformer med dedikert SynRM software. ABB er den første leverandøren som leverer sertifiserte virkningsgradskurver i hele turtallsområdet for den komplette pakken av motor og frekvensomformer. Sluttbrukere kan derfor eksakt beregne effektforbruket til sitt utstyr, noe som har vært tilnærmet umulig tidligere i og med at virkningsgradsdata kun har vært tilgjengelige for motorer, og kun for et begrenset antall lastpunkter. Dette gir sluttbrukere muligheten til å kutte sitt energiforbruk, og optimalisere levetidskostnadene.

Når ABB lanserte SynRM teknologien i 2011 vant teknologien umiddelbart den prestisjetunge prisen «Automation Award» på SPS/IPC/DRIVES trade show. Den gangen lanserte ABB «High Output SynRM motor-drive packages», og disse blir nå altså komplettert med introduksjonen av IE4-serien. En komplett serie av ferdig konfigurerte pakker er tilgjengelig – optimalisert for pumpe- og vifteapplikasjoner.Se video og last ned brosjyre ved å følge linkene i høyremargen.