Verdens første lavspennings effektbryter for energistyring og smarte nett

2013-04-09 - Den nyutviklede bryteren, Emax 2, kan spare energi tilsvarende strømforbruket til 1,4 millioner europeiske husholdninger og bidra til å forhindre strømbrudd.

Emax 2 er verdens første lavspennings effektbryter med integrerte funksjoner for energistyring. Ved å erstatte tradisjonelle brytere med Emax 2-brytere kan man potensielt spare opptil 5,8 millioner megawatt-timer (MWh) i året. Dette tilsvarer strømforbruket til 1,4 millioner europeiske husholdninger i året.

Energibesparelser i denne størrelsesorden ville redusere de årlige utslippene med 4 millioner tonn CO2, eller utslippene fra over 1 million biler. For en enkelt bygning kan maksimalbelastningen reduseres med opptil 15 prosent ved å bytte fra tradisjonelle brytere til Emax 2.

Brytere som Emax 2 er ment for bruk i for eksempel fabrikk- eller forretningsbygg, datasentre eller om bord på skip, hvor vern og kontroll av store mengder energi skjer på lavspenningsnivå.

Teknisk sett er det enkelt å erstatte en eksisterende bryter med den nye Emax 2-bryteren. Og på grunn av energibesparelsene vil Emax 2-bryteren typisk betale seg selv i løpet av et år.

Bryteren har et hurtigutløsende overlastvern med en integrert strømstyringsenhet som holder oversikt over strømforbruket, måler og styrer belastningen for å regulere toppforbruket etter kundens ønsker. Dette vil også bidra til å forhindre strømbrudd, siden årsaken til strømbrudd ofte er manglende kapasitet ved toppbelastninger.

For å regulere energiforbruket blir strømforsyningen til ikke kritisk utstyr slått av og på igjen når strømforbruket er tilbake på akseptabelt nivå. Intelligent styring oppnås av en innebygd kontrollenhet og programvare som bruker komplekse algoritmer for å regne ut når det er riktig å koble ut strømmen, samtidig som den samlede funksjonaliteten eller produktiviteten på det tilkoblede utstyret beholdes.

Bryteren har også en kommunikasjonsmodul som gjør det mulig å dele vital informasjon om forbruk og systemstabilitet direkte med et smart strømnett og andre protokoller.

- Brytere er et felt med store uutnyttede muligheter til ytterligere energibesparelser. De har så langt vært brukt til å øke sikkerheten og som vern for strømkretsene, men nå kan vi for første gang også bruke dem til å spare energi, sier leder for ABBs globale lavspenningsvirksomhet, Tarak Mehta.

- Vi finner brytere rundt oss overalt, så det totale potensialet for energibesparelser er enormt. Den nye bryteren er et meget godt eksempel på hvordan vi kan bruke smart teknologi til å redusere unødvendig energiforbruk. Dette er gode nyheter både for miljøet og for våre kunder, som kan oppnå store kostnadsbesparelser ved å bytte til den nye effektbryteren vår, legger Tarak til.

Utvikling av den nye Emax 2-effektbryteren tok flere år og ble ledet av ABBs utviklingssenter i Bergamo i Italia.

I 2012 investerte ABB rundt 8,6 milliarder kroner i forskning og utvikling, og selskapet har rundt 7 000 teknologer på verdensbasis.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2200 ansatte og en årlig omsetning på rundt 9,6 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.

SøkKONTAKT OSS

 • For mer informasjon:
 • Geir Bjørnstad
 • Leder Low Voltage Products
  Tlf. 24 16 55 03
  Mobil 95 04 99 05
 • Helene Gunther Merg
 • Informasjonsdirektør
  Tlf. 22 87 46 30
  Mobil 90 77 00 78

BILDER FOR NEDLASTING