2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge

2017-02-08 - Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder.

Selv om markedet har vært vanskelig, klarte ABB nesten å opprettholde omsetningen fra 2015 i 2016. Driftsinntektene endte på cirka 8,6 milliarder kroner.

- Vi er fornøyde med at vi klarer å holde omsetningen oppe på et relativt høyt nivå i et krevende marked. Det skyldes en god ordrereserve ved årets begynnelse og at vi har gjort det spesielt godt i kraftbransjen. De enhetene som leverer til olje- og gassrelatert virksomhet, har opplevd langt større utfordringer, sier administrerende direktør Steffen Waal.

ABB i Norge opplevde en betydelig svikt i ordreinngang, som endte på 6,8 milliarder kroner i 2016, nesten én tredjedel under fjoråret.

- Som mange andre selskaper skulle vi gjerne sett at etterspørselen var høyere, men samtidig vet vi at ordreinngangen gjenspeiler aktivitetsnivået i markedet. Vi har brukt ledig kapasitet til å se på andre anvendelsesområder for vår teknologi. Det har ført til gjennombrudd både innen vei og infrastruktur og havbruk, noe vi kommer til å fortsette å satse tungt på fremover, sier Waal.

ABBs administrerende direktør i Norge mener at 2017 også kan bli utfordrende, men at selskapet er godt posisjonert for det som kommer.

- Økt grad av automatisering og stadig mer avanserte digitale løsninger, både innen industri og i kraftbransjen, samt fortsatt elektrifisering av samfunnet, gir gode utsikter for vår portefølje, sier administrerende direktør Steffen Waal.

Nøkkeltallene
ABB i Norge klarte nesten å opprettholde driftsinntektene i et utfordrende 2016. Driftsinntektene endte på 8610 MNOK som er ned 2 prosent i forhold til året før. Ordreinngangen opplevde imidlertid en større svikt og endte på 6805 MNOK, en reduksjon på 29 prosent sammenliknet med 2015. Det operative driftsresultatet endte på 436 MNOK i 2016, en nedgang på 33 prosent, som i all hovedsak skyldes avsetninger i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.noABB i Norges hovedkontor på Billingstad.

Administrerende direktør
Steffen Waal

SøkKONTAKT OSS

 • For mer informasjon:
 • Helene Gunther Merg
 • Informasjonsdirektør
  Tlf. 22 87 46 30
  Mobil 90 77 00 78
 • Peter Tubaas
 • Informasjonssjef
  Tlf. 22 87 46 33
  Mobil 91 70 55 31