100 kVA TPC-transformator med 3-polet brudd. Selvbeskyttende transformator er neste generasjons sikring - DUPLICATE

Transformatoren, som er utstyrt med en TPC-løsning, er selvbeskyttende og har skillebryter for 3-polet brudd.Høyspennings-sikringer og følere for trykk og oljenivå sikrer bedre beskyttelse av nett og transformator.
Reduserte konsekvenser ved feil på transformator
  • Enklere feilsøking
  • Unngår drift på to faser
  • Utviklet med fokus på sikker funksjon
  • Beskytter mennesker og miljø ved havari
  • 50-100-200 kVA leveres fra lager ved Norsk Transformator
  • Reparasjon og service utføres på Steinkjer - av Norsk Transformator


Transformator - TPC - Norsk Transformator

SøkKONTAKT OSS