Tre steg till ett säkrare styrsystem - Skydda dina industriprocesser mot hackers och virusangrepp

2013-05-02 - Hoten mot styrsystem och framför allt de system som övervakar industriprocesser har ökat markant de senaste åren och trenden ser inte ut att avta. ABB:s nya tjänst Cyber Security Fingerprint är ett kraftfullt verktyg i artbetet med att analysera och prioritera en anläggnings skydd mot obehörig åtkomst eller cyberattacker såsom virusangrepp och hackers
CSF (Cyber Security Fingerprint) fungerar som första steget i en trestegsmetod som går ner på djupet då det handlar om att skapa ett säkert och hållbart verktyg för styrsystem.

1. I första steget tas ”fingeravtrycket” på det befintliga systemet där styrkor och eventuella svagheter identifieras. Analys och tolkning av data görs samt en sammanställning i en rapport, en lättöverskådlig riskprofil och rekommendationer baserat på best practice inom ABB och industrin.
2. Det andra steget är att helt eller delvis implementera de åtgärder som identifierats i det första steget. Säkerhetsinställningar, riktlinjer och rutiner förstärks med exempelvis protokoll för lösenordsinställningar.
3. Som ett tredje steg finns en kontinuerlig tillståndsövervakning (Cyber Security Monitoring Service) för att upprätthålla ett säkert system i en snabb föränderlig miljö.

Säkerhet är något som ska fungera för alla, därför går CSF att applicera på de styrsystem som använder aktuella versioner av Windows operativsystem i såväl fysiska som virtuella maskiner.
"De tre stegen där CSF är fundamentet utgör tillsammans ett ordentligt skydd mot eventuella attacker", säger Henrik Hallin, TF säljchef på ABB:s enhet för styrsystemservice. Eftersom att hackarna blir allt skickligare är det viktigt att upprätthålla en hög säkerhet och bra rutiner som kontinuerligt kan kontrolleras och underhållas.

Trenden just nu är ökade attacker på de system som övervakar industriprocesser runt om i världen. Ett angrepp kan bidra till produktionsbortfall, att utrustning skadas, skador på miljö eller att allmänheten och anställda hotas. De som utför angreppen blir allt bättre vilket kan få förödande konsekvenser för de utsatta.
"CSF kan vara den tjänst som förhindrar ett sabotage som kan leda till höga och onödiga kostnader för de drabbade. Att agera proaktivt mot cyberattacker är klokt då trenden knappast ser ut att vända framöver", säger Henrik Hallin.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Henrik Hallin
TF Säljchef för styrsystemservice
Tel: 08-658 87 35
henrik.hallin@se.abb.com
ABB Sverige
Pressavdelningen
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Clean coal power plant

LÄNKAR