ABB publicerar sin årsredovisning för 2013

2014-03-07 – ABB Ltd har publicerat sin årsredovisning för 2013 och lämnat dokumentet i Form 20-F till United States Securities and Exchange Commission.

Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på www.abb.com/news (>Media resources>ABB Group reports) eller på www.abb.com/investorrelations (>Financial results and presentations>Quarterly results and annual reports).

Aktieägare kan begära ett tryckt exemplar av årsredovisningen utan kostnad via ABB:s webbplats på www.abb.com/investorrelations (>Contacts and services>Order reports). Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras i början av april.


ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com