Full koll på rökgaserna

Full miljökontroll från flishögar till rökgaser har EON på kraftvärmeverket i Örebro. Rökgasanalyssystem från ABB ger kontinuerliga besked om varje molekyl i rökgaserna.

Vid EON:s kraftvärmeverk Åbyverket i Örebro har en ny stor biobränslepanna Bio70, nyligen kommit på plats.
"Vi började planera för nytt rökgasanalyssystemet för två år sedan", berättar Per Lundmark, projektledare för instrumentprojekt hos EON Värme Örebro.

Projektgruppen beslöt att se över och förbättra analyssystemen hos kraftvärmeverkets alla pannor, utom biobränslepannan Panna 5 som fick nytt system år 2006.
"Panna 5 har ett rökgasanalyssystem från ABB, ett FTIR-system som klarar tolv sorters gaser. För nya Bio70 tittade vi på FTIR igen. Det är kostsam utrustning men den ger mycket mer än klassiska lösningar."

Rökgasanalyssystemet från ABB ger besked om varje molekyl i rökgaserna.Rökgasanalyssystemet från ABB ger kontinuerliga besked om varje molekyl i rökgaserna.


Efter utredning valdes ett enklare, klassiskt växlande system med Advance Optima för de mindre spetslastpannorna medan valet för Bio70 blev ett FTIR-system, likadant som det för Panna 5, från ABB.
"Det var det bästa systemet. Det är viktigt att hela tiden veta vad pannan släpper ut från skorstenen, både för miljötillstånden och för vår egen miljökontroll. Bra översikt över utsläpp gör det också lättare för operatörerna att upptäcka driftstörningar."

Ytterligare en viktig faktor i valet av system var tillgänglighet och support.
"Den nya pannan måste fungera hela tiden, så även rökgasanalysen. Det system vi har sedan sju år på Panna 5 har inte varit problemfritt, men ABB har ställt upp med mycket bra kundvård och snabb tillgång till teknisk support. Det är väldigt viktigt för oss", säger Per Lundmark.

Eldning pågår
Per Lundmark, projektledare på EON Värme.Från flishögar till rökgaser har EON i Örebro full miljökoll, berättar Per Lundmark, projektledare för instrumentprojekt på EON Värme Örebro.
Ur den 85 meter höga skorstenen stiger rökplymer från pannorna. Panna 5 tuffar på, matad med flis och torv, och ger fjärrvärme och el ut på näten.

Det nya rökgasanalyssystemet för Bio70 är installerat i ett utrymme nära skorstenen. I rummet finns också analyssystemet för Panna 5.

De stora skåpen med analysutrustning tar emot rökgas via slang från uttag i skorstenskanalerna och analyserar i känsliga instrument.
"Den heta rökgasen sugs ner med pump till analysutrustningen, och där har ABB valt ejektorpumpar. Jättebra, de håller bättre och behöver mycket mindre service än andra typer av pumpar", inflikar Per Lundmark.

På skåpdörrens display visas rådata från Bio70-pannans utsläpp, "10 mg NOx per kubikmeter, temperatur på rökgasen 180 grader".

Analysresultaten levereras via fiber till pannornas styrsystem och till ett miljösystem.
"Vi upphandlade systemet inklusive installation från ABB. Här har deras anlitade servicetekniker från One Nordic i Örebro gjort ett väldigt fint arbete, både för det nya ABB-systemet och för andra installationsarbeten de samtidigt gjorde för oss."

Systemen kommunicerar nu på åsksäkra fiberledningar och vi har information från alla pannor samlat.

Uppfyllda krav
I miljösystemet omvandlas rådata till användbara uppgifter.

Miljöingenjör Marie Ström har full uppsikt över utsläppen från pannorna och förklarar att Åbyverket ska uppfylla dels generella miljökrav, dels speciella villkor som anges i verksamhetens miljötillstånd.
"Vi rapporterar utsläpp av bland annat kväveoxider, svaveldioxid, stoft och kolmonoxid regelbundet till kommunen. Mätningarna som utförs av våra rökgasanalyssystem måste ske inom vissa, ibland korta intervaller, annars blir det böter. Därför måste systemen vara pålitliga."

Under åren har Åbyverket med goda marginaler hållit sig under gränsvärdena för samtliga utsläpp.
"Så kommer det att förbli även med nya pannan", säger Marie Ström.

ABB:s rökgasanalyssystem till den ger goda förutsättningar för fortsatt effektiv miljökontroll.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

EON Värme Sverige driver Åbyverket i Örebro som har tre ångpannor och en hetvattenpanna. Kapacitet cirka 510 MW värme och 106 MW el.

EON investerar för närvarande närmare en miljard kronor i en ny biobränsleeldad panna Bio70 på 70 MW. Den beräknas minska koldioxidutsläppen med 84 000 årston, motsvarande utsläpp från 28 000 bensindrivna personbilar.

EON Värme Sverige AB ingår i EON-koncernen.

ABB har levererat flera rökgasanalyssystem till Åbyverket. Till nya biobränslepannan Bio70 FTIR-systemet ACF-NT, förberett för kommunikation med EON:s miljösystem, samt ammoniakanalysatorer för processmätvärden. Allt på totalentreprenad med installation av One Nordic AB.
Johan Pettersson och Jimmi Landin, tekniker One Nordic, samt Marie Ström, miljöingenjör EON, har också jobbat med det nya rökgasanalyssystemet.

Sök