ABB kupuje Power-One s veľkým zastúpením aj na Slovensku

23. apríla 2013 – ABB a spoločnosť Power-One, ktorá pôsobí najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, súhlasili s transakciou, v ktorej ABB odkúpi Power-One za 6,35 USD na akciu, teda zhruba za 1 miliardu. Transakcia by mala byť ukončená v 2. polroku 2013.
ABB sa po tejto akvizícii stane najväčším dodávateľom solárnych invertorov na svete. Práve fotovoltický priemysel by mal podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) rásť až do roku 2021 každoročne viac ako o 10 %. Tento rýchly rast bude mať na svedomí stúpajúci dopyt po energiách, rastúce ceny energií a klesajúce náklady.

“Fotovoltika sa stáva hlavnou hybnou v energetickej mozaike, pretože sa rýchlo blíži ku grid parity,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Joe Hogan. “Power-One je zdravou spoločnosťou, ktorá je považovaná za inovátora v technológiách fotovoltiky. Kúpa Power-One je plne v súlade so stratégiou koncernu ABB do roku 2015 a bude významným krokom pre našich zákazníkov, zamestnancov aj akcionárov.” Grid parity znamená, že ceny energií z klasických zdrojov a fotovoltických elektrární sa navzájom vyrovnajú.

Power-One disponuje jednou z najširších ponúk na trhu v oblasti solárnych invertorov pre súkromné aj priemyselné aplikácie, aktívna je tiež v oblasti výkonových technológií. V roku 2012 vygenerovala prevádzkový zisk EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) vo výške 120 miliónov USD a tržby približne na úrovni 1 miliardy USD. Spoločnosť zamestnáva celosvetovo takmer 3 300 ľudí prevažne v Číne, Taliansku, USA a na Slovensku.

Náplňou spoločnosti Power-One na Slovensku je vývoj a výroba malých kompaktných spínaných zdrojov a zálohovacích napájacích systémov pre telekomunikácie, dopravu a priemysel. Medzi jej hlavných zákazníkov patria Siemens, Ericson, Motorola, Cisco či Agfa. Kvalitou a parametrami výrobkov sa zaraďuje medzi troch najväčších výrobcov spínaných zdrojov na svete. V súčasnosti zamestáva viac ako 560 pracovníkov v Dubnici nad Váhom.

“Táto transakcia prináša našim akcionárom významnú hodnotu a podporí nás v ďalšom raste,” uviedol výkonný riaditeľ Power-One Richard J. Thompson. “Verím, že ABB je správnym partnerom, s ktorým budeme môcť lepšie osloviť svet inovatívnych riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.”

Spoločnosť ABB je v rámci svojho portfólia v oblasti výkonových a automatizačných technológií aktívnym hráčom aj vo fotovoltike. V tomto roku ABB počíta s tržbami vo výške viac ako 100 miliónov USD z predaja solárnych invertorov, ktoré patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce technológie na poli výkonovej elektroniky. Tie si vyžadujú masívny výskum a vývoj, do ktorého ABB vlani investovala 1,5 miliardy USD.
ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má zastúpenie v 5 mestách a zamestnáva zhruba 200 ľudí.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT