ABB Ability™: Čo dokážu roboty v oblakoch

7. júna 2017 - Predstavte si, že ste majiteľom výrobnej linky a tešíte sa z bežiacej výroby a každého predaného kusu, ktorý vám postupne spláca nemalú investíciu do výrobného zariadenia. Zrazu vám však volá dodávateľ zariadenia, že istá časť vašej linky síce zatiaľ pracuje bez viditeľných problémov, no veľmi skoro dôjde k poruche, ktorá celú linku zastaví. Vy ste však pokojní, pretože dodávateľ už aj vyslal servisného technika, ktorý problému predíde.
To je nový typ proaktívnej služby, ktorú môže klient využívať vďaka štatistickej analýze dát. Tie prichádzajú na servery servisného oddelenia výrobcu zo senzorov zariadenia, robota pripojeného na internet. A čím viac pripojených zariadení, tým presnejšia je analýza nameraných parametrov.

Roboty s kognitívnou funkciou

Prediktívna analýza dát nie je zďaleka jedinou službou, ktorú môže výrobca ponúknuť vďaka on-line pripojeniu. Priemyselné systémy a stroje pripojené do cloudu dokážu pochopiť údaje a prijímať opatrenia. Pomôžu napríklad nájsť a analyzovať defekty výroby, aj ľudskému oku neviditeľné, samostatne, automaticky a najmä okamžite.  V prípade náhlej poruchy či inej anomálie môže napríklad volať o pomoc a informovať tak svojho majiteľa. Softvér sa môže bezpečne zálohovať v cloude. V prípade komplexnej výrobnej linky on-line pripojenie zariadení umožní vzdialene spraviť analýzu jej najvyťaženejších častí a podľa získaných informácií potom zoptimalizovať výrobu a efektívnejšie plánovať údržbu strojov.

Kombinácia týchto služieb minimalizuje riziko neplánovanej odstávky zariadenia a v prípade poruchy výrazne skráti čas potrebný na odstránenie poruchy. Vlastník môže výrobcovi zariadenia zároveň povoliť vzdialený prístup do systému, čo umožní niektoré poruchy vyriešiť bez potreby výjazdu servisného technika na miesto.

Načrtnuté možnosti menia charakter služby servisného oddelenia, ktoré môže prejsť od reaktívnej pozície, kedy je často hlavnou úlohou minimalizovať škody napáchané náhlou poruchou, k poskytovaniu proaktívnej služby, ktorá zákazníkovi umožní návratnosť investície podľa zadaného kalkulovaného plánu.   

Služby konektivity

Pripojením robotov, strojov a automatizačnej techniky na internet si môžu výrobcovia otvoriť cestu k najvyšším úrovniam výkonu a prevádzky svojich automatizačných systémov. Vysoké náklady prestojov môžu byť podstatnou výzvou napríklad pre výrobcov potravín a nápojov. Tie ohrozujú nielen citlivé marže, ale sú rizikom aj s ohľadom na bezpečnosť potravín. O to viac v prípade častej zmeny produktov a rýchlejšieho uvádzania na trh, čo súčasne zvyšuje zložitosť automatizácie.

Okrem znižovania vplyvu výpadkov, služby konektivity umožňujú výrobcom potravín a nápojov realizovať údržbu podľa aktuálneho stavu zariadenia, a nie na báze stanovených rozvrhov. To môže znížiť plánované odstávky a celkové náklady počas doby životnosti.

Connected Services ABB sú súborom riešení, ktoré poskytujú rozvinuté analytiky a proaktívne, hodnotné dáta na znižovanie počtu incidentov až o 25% a skrátenie reakčného času a času potrebného na odstránenia problému až o 60%. Na hodnote tieto služby získavajú pri malých výrobcoch, ktorí sú závislí od výkonu jedného robota, ale aj pri veľkých spoločnostiach, ktoré chcú optimalizovať výkon stoviek robotov na viacerých výrobných miestach.

Na pripojenie ku Connected Services sú pripravené všetky roboty ABB. Bezdrôtovo alebo pevným pripojením, čím otvárajú svet prediktívnej, proaktívnej a okamžitej podpory kedykoľvek a kdekoľvek. Súbor služieb, ktoré umožňuje online pripojenie k internetu pozostáva z piatich oblastí: Monitorovanie a diagnostika stavu, backup riadenie, Zhodnotenie flotily zariadení, Optimalizácia a Vzdialený prístup.

Všetky tieto služby sú k dispozícii prostredníctvom webovej aplikácie MyRobot so signalizačným panelom, ktorá zákazníkom ABB poskytuje služby a hodnotné informácie v intuitívnom užívateľskom prostredí. Aplikácia MyRobot pomáha identifikovať zlyhania a alarmy, ktoré najčastejšie vedú k prerušeniu prevádzky, poskytuje trendy a varovania, a v prípade problémov, aj okamžité notifikácie a podporu.

Connected services od ABB sa môžu prispôsobiť užívateľovi a jeho individuálnym potrebám prostredníctvom flexibilných servisných zmlúv Robot Care.

ABB Ability predstavuje súbor špičkových digitálnych riešení založených na cloudovej platforme Azure. Zahŕňa riešenia manažmentu výkonnosti pre podniky s rozsiahlym majetkom; riadiace systémy pre spracovateľský priemysel; diaľkové monitorovacie služby pre roboty, motory a pohony; riešenia pre správu budov a nabíjacie siete pre elektromobily. Špecializovanú ponuku má spoločnosť okrem iných pre energetický manažment dátových centier.

Zákazníci, ktorí už používajú portfólio digitálnych riešení, ktoré sú teraz súčasťou ABB Ability, sú viaceré svetové energetické spoločnosti, výrobcovia a poskytovatelia služieb. Patria k nim Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW a mnohí iní.ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúre na celom svete. S viac ako 125-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcii. Skupina ABB zamestnáva 132 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT