ABB nimittää uuden hallituksen jäsenen

2017-02-22 - ABB:n yhtiökokouksessa 13.4.2017 kaikki hallituksen jäsenet ovat uudelleen ehdolla, lukuunottamatta Robyn Denholmia ja Michel de Rosenia, jotka ovat päättäneet olla asettumatta ehdolle. ABB:n valintaprosessin mukaisesti hallitus on nimittänyt Lars Förbergin, Managing Partner, Cevian Capital, ehdolle uudeksi hallituksen jäseneksi. Osakkeenomistajat äänestävät hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä yhtiökokouksessa.

“Olemme iloisia voidessamme nimittää Larsin ABB:n hallituksen jäseneksi. Hän tuo mukanaan merkittävää pitkäaikaista kokemusta hallitusjäsenyydestä teollisuusyrityksissä ja täydentää Next Level -strategiamme tavoitteita”, sanoo ABB:n hallituksen puheenjohtaja Peter Voser. ”Haluan kiittää Robyniä hänen arvokkaasta työstään kuluneiden vuosien aikana ja toivotan hänelle menestystä uudessa johtotehtävässä Australiassa. Olemme kiitollisia Michelille hänen työstään ja sitoutumisestaan hallituksen toimintaan yli vuosikymmenen ajan ja hänen suurenmoisesta panoksestaan ABB:n palkitsemisjärjestelmän muokkaamisessa palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana kuluneiden kolmen vuoden aikana.”

“Odotan innolla yhteistyötä johdon ja hallituskollegoiden kanssa ABB:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja arvon kasvun edistämiseksi sisältäen menestyksekkään ABB:n Next Level -strategian toteuttamisen”, sanoo Lars Fröberg.

Lars Fröberg oli mukana perustamassa Cevian Capitalia vuonna 2002 ja on yhtiön Managing Partner. Tällä hetkellä Cevian Capital on ABB:n toiseksi suurin omistaja. Larsilla on laajaa kokemusta hallitustyöskentelystä ja investoinneista monilla teollisuudenaloilla ja alueilla, erityisesti yhtiöistä strategisissa, operatiivisissa ja organisaatiotason muutoksissa. Hän toimii AB Volvon nimitysvaliokunnan jäsenenä. Koulutukseltaan hän on M.Sc. (Economics and Business Administration), Stockholm School of Economics. Hän on opiskellut myös Michiganin yliopistossa.

ABB:n nimeämien ehdokkaiden valinta vähentäisi hallituksen jäsenten määrän nykyisestä yhdestätoista kymmeneen.

HakuYHTEYDENOTTO

LINKKI ENGLANNINKIELISEEN LEHDISTÖTIEDOTTEESEEN: