Hospodárenie ABB v 3. štvrťroku 2016

27. októbra 2016 - “V 3. štvrťroku sme na trhu zaznamenali neistotu vyplývajúcu z Brexitu a volieb v USA, ktoré sa pretavili do nižšieho objemu objednávok. Objednávky v divízii Elektrické siete (PG) klesali ešte o niečo viac kvôli váhaniu zákazníkov pred Capital Markets Day. Divízia PG však opäť naberá na sile vplyvom úspešnej transformácie,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer pri príležitosti oznámenia hospodárskych výsledkov spoločnosti za 3. štvrťrok 2016. “Realizujeme všetky príležitosti pre rast firmy, ktoré nám zabezpečia vyššie zisky. Na trhu chceme pôsobiť flexibilnejšie a stavať na našej ponuke výrobkov a systémov pre digitalizáciu.”

Hospodárske výsledky za 3. štvrťrok 2016

Nárast/Pokles
($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)3. štvrťrok 20163. štvrťrok 2015US$v lokálnej mene
Objednávky7 5338 767- 14 %- 13 %
Tržby8 2558 519- 3 %0 %
Prevádzkový zisk EBITA1 0461 081- 3 %- 2 %
marža EBITA v %12.6%12.5%+ 0.1 pts
Čistý zisk568577- 2 %
Základný čistý zisk na akciu ($)0.270.26+ 2 %
Cash flow z prevádzkových aktivít1 0811 173- 8 %
Objednávky

Celkové objednávky klesli v 3. štvrťroku medziročne o 13 %, pričom základné objednávky (pod hranicou 15 miliónov USD) klesli o 6 %. Veľké objednávky (15 miliónov USD a vyššie) klesli vo všetkých divíziách a predstavovali 11 % z celkového objemu všetkých objednávok v porovnaní so 17-% podielom v roku 2015. Objednávky v oblasti servisu a softvéru boli medziročne nižšie o 3 % a predstavovali 17 % na celkovom objeme objednávok oproti 16 % vlani.

Prehľad trhu

Dopyt podľa troch regiónov ABB:

  • Dopyt v Európe bol zmiernený kvôli celkovo slabšiemu rastu trhu, neistotám vo Veľkej Británii následkom Brexitu a politickým udalostiam v Turecku. Celkový objem objednávok klesol o 18 %, zatiaľ čo základné objednávky si udržali stabilnú úroveň. Dobré výsledky v tejto oblasti prinieslo Nemecko, Taliansko, Švédsko a Švajčiarsko, naopak negatívne výsledky ABB zaznamenala vo Veľkej Británii a Nórsku.
  • Americký región takisto zaznamenal slabšie výsledky kvôli oddialeniu významnejších zákaziek pred voľbami v USA. Celkový objem objednávok tu klesol o 16 % pod vplyvom slašieho dopytu v Kanade, USA aj Brazílii.
  • Dopyt v Ázii, na Strednom východe a v Afrike (AMEA) bol zmiešaného charakteru. India pokračovala v raste, Čína zas naďalej investovala do systémov prenosu elektrickej energie a robotiky. Celkový objem objednávok v regióne však klesol o 5 %, keď sa rastúcej Indii nepodarilo vykompenzovať predsa len nižší rast v Číne a Spojených arabských emirátoch.
Dopyt podľa troch hlavných zákazníckych segmentov:
  • Elektrárenské podniky pokračujú vo svojich investíciách do integrácie obnoviteľných zdrojov energie do sietí a do vyššej spoľahlivosti a účinnosti elektrických sietí.
  • Priemysel: investície v automobilovom, potravinárskom či strojárenskom priemysle ostali na dobrej úrovni, slabší dopyt bolo cítiť v spracovateľských odvetviach, najmä v ťažobnom, ropnom a plynárenskom segmente.
  • Doprava a infraštruktúra vykazovali zmiešaný charakter. Dopyt po riešeniach pre špeciálne plavidlá ostáva silný, rovnako tiež dopyt po účinnom využívaní elektrickej energie v oblasti železničnej prepravy. Slabší dopyt vykazuje stavebný priemysel.
Tržby

Tržby ostali v 3. štvrťroku na stabilnej úrovni. Zhruba rovnakú medziročnú úroveň si zachovali v divíziách Produkty pre elektrifikáciu (EP) a Automatizácia a pohony (DM), mierne zlepšenie zaznamenala divízia PG, ktorá tým kompenzovala slabšie výsledky divízie Procesná automatizácia (PA). Celkové tržby v oblasti servisu a softvéru vzrástli medziročne o 5 % a predstavovali 18 % na celkovom objeme objednávok v porovnaní so 17 % spred roka.

Program spätného odkupovania akcií

30. septembra 2016 ABB oznámila ukončenie programu spätného odkupovania akcií, ktoré spoločnosť predstavila v septembri 2014. Počas tohto programu ABB spätne odkúpila celkovo 171,3 milióna registrovaných akcií za celkovú čiastku približne 3,5 miliardy USD.

Počas Capital Markets Day 4. októbra 2016 ABB oznámila plány pre nový program odkupu akcií v hodnote 3 miliárd USD v období rokov 2017 až 2019. To plne ukazuje silu a dôveru spoločnosti v schopnosť generovať cash a zabezpečiť si dobrú finančnú pozíciu.

Odpredaje

V súlade so stratégiou firmy optimalizovať naďalej svoje portfólio ABB v septembri oznámila plánovaný odpredaj globálnej jednotky na výrobu VVN káblov firme NKT Cables. Transakcia by mala byť ukončená v 1. štvrťroku 2017, pričom obe spoločnosti ABB a NKT podpísali vzájomnú dohodu o dlhodobom strategickom partnerstve na budúcich spoločných projektoch.

Zmeny v manažmente

Spoločnosť ABB dnes oznámila, že novým finančným riaditeľom a členom výkonného výboru skupiny ABB sa od 1. apríla 2017 stane Timo Ihamuotila, ktorý nahradí terajšieho CFO Erica Elzvika, ktorý zo spoločnosti odchádza. Ihamuotila prichádza do ABB z koncernu Nokia, kde zastával pozíciu CFO ostatných 7 rokov.

Výhľad

Makroekonomický a geopolitický vývoj signalizujú zmiešaný obraz a pretrvávajúcu neistotu. Niektoré makroekonomické ukazovatele v USA však ostávajú pozitívne, očakáva sa tiež pokračovanie rastu Číny, hoci pomalším tempom ako v roku 2015. Trh je stále ovplyvnený slabším rastom a zvyšujúcou sa neistotou po Brexite v Európe a geopolitickým napätím v rôznych častiach sveta. Výsledky spoločnosti budú pravdepodobne aj naďalej ovplyvnené cenami ropy a výmennými kurzami.

Pozitívny naďalej ostáva dlhodobý výhľad spoločnosti, kde sa očakáva vo všetkých troch hlavných segmentoch — výkonové technológie, priemysel, doprava a infraštruktúra — napredovanie poháňané energetickou a 4. priemyselnou revolúciou.

ABB si udržuje dobrú pozíciu, aby vyťažila z ďalších príležitostí svojho rastu v dlhodobom merítku vďaka širokému geografickému záberu a produktovému portfóliu, finančnej sile a technologickým inováciám.
ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT