Vækst i omsætning og øget indtjening

2013-04-24 - ABB fremlagde i dag sit resultat for 1. kvartal 2013, som blandt andet viser en vækst i omsætning og forbedret indtjening på trods af et udfordrende marked.
  • Forbedret portefølje og geografisk balance genererer stabile resultater i et svingende marked
  • Omsætning på niveau eller stigende i alle divisioner. Thomas & Betts er på rette vej
  • Operationel EBITDA og margin er øget, fortsat solid gennemførelse af omkostningsbesparelser
“Med den usikkerhed der fortsat hersker i den globale økonomi er dette en tilfredsstillende start på 2013,” sagde ABB Chief Executive Officer Joe Hogan. “Vi fortsætter med at eksekvere godt og succesfuldt balancere vores besparelser med målrettet fokus på vækst i forretningsområder og regioner hvor vi har konkurrencemæssige fordele, specielt i områder som industriel effektivitet, forsyningssikkerhed og vedvarende energi.

“Vores balancerede portefølje og globale tilstedeværelse bidrog til vores robuste resultat, og gjorde det muligt at finde og udnytte vækstmuligheder i et svingende marked. Vi vandt fx vigtige ordrer inden for marine, minedrift og robotter, og øgede ordreindgangen i vækstmarkeder med 10%. Vi øgede den totale omsætning både organisk og uorganisk (via opkøb).”

“Vi fortsatte vores omkostningsbesparelser, med særligt fokus på administrationsomkostninger”, sagde Hogan. Fortsat succes med indkøb og produktivitetsforbedringer sparede os $260 millioner.
”Integrationen med Thomas og Betts og afledte synergier går efter planen. Vi er meget tilfredse med dette opkøb og den forbedrede balance, som det giver os i USA.”

Power Products teamet gav endnu en god performance med en operationel EBITDA-margin på 14,9%, hvor vores korridor er 14,5-15,0 % for hele året. Dette skyldes solide omkostningsbesparelser og prioritering af vækstinitiativer på mere profitable markeder.

”Vi opnåede disse resultater trods fortsat modvind i efterspørgslen, sagde Hogan. ”Væksten faldt yderligere i kvartalet i USA og investeringer i europæisk industri forblev svingende. Cash flow’et var mindre end vi ville foretrække, men det var forventet og afspejler primært timingen på projekteksekvering, så vi forventer at se det bliver rettet op de kommende kvartaler.

“Vi vil fortsætte med at fokusere på balancen mellem omkostninger og vækst resten af året. De makroøkonomiske indikatorer forbliver usikre, og det gør det svært at forudsige hvordan forretningen med kort gennemløbstid vil klare sig. Men vores solide ordrebeholdning vil hjælpe med at modvirke noget af den usikkerhed, og vi er overbeviste om at vores forbedrede balance på tværs af forretninger og regioner vil fortsætte med at give os vækstmuligheder.

SøgKONTAKT OS