ABB första kvartalet: Ökade intäkter och förbättrad lönsamhet

2013-04-24 - ABB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2013, med betoning på ökade intäkter och förbättrad operativ lönsamhet trots en svag konjunktur.
  • Förbättrad portfölj och geografisk balans genererar stabilt resultat på blandad marknad
  • Stabila till högre intäkter i alla divisioner1; Thomas & Betts enligt plan
  • Operativt EBITDA2 och EBITDA-marginal högre, fortsatt väl genomförda besparingar

”Givet den fortsatta osäkerheten i världsekonomin är detta en tillfredsställande start på 2013”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi fortsatte att prestera väl och balanserade framgångsrikt en stram kostnadsdisciplin med målmedvetna tillväxtsatsningar i verksamheter och regioner där vi har konkurrensfördelar, speciellt på områden som industriell effektivitet, tillförlitlig el och förnybar energi.”

”Vår balanserade produktportfölj och globala verksamhet bidrog till det fortsatt uthålliga resultatet som tillåter oss att satsa på och ta tillvara tillväxtmöjligheter på en blandad marknad. Exempelvis tog vi ett antal viktiga order i våra verksamheter inom marin sektor, gruvindustri och robotar, och vi ökade vår orderingång på tillväxtmarknader med 10 procent. Vi lyfte våra totala intäkter både organiskt och inräknat förvärv.”

”Vi fortsatte att genomföra framgångsrika besparingar med hög disciplin vad gäller administrativa kostnader”, säger Hogan. ”Fortsatta förbättringar inom inköp och produktivitet sparade runt 260 miljoner dollar.”

”Arbetet med att integrera Thomas & Betts och realisera synergier går enligt plan. Vi är mycket nöjda med det här förvärvet och den förbättrade balans som det ger oss på den nordamerikanska marknaden.”

”Power Products levererade ännu ett bra resultat, med en operativ EBITDA-marginal på 14,9 procent, återigen inom vår målsättning på 14,5-15,0 procent för helåret, tack vare väl genomförda kostnadsbesparingar och selektiva tillväxtsatsningar på mer lönsamma slutmarknader.”

”Vi uppnådde dessa resultat trots fortsatt motvind för efterfrågan”, säger Hogan. ”Tillväxten i USA bromsade in under kvartalet och de industriella investeringarna i stora delar av Europa var fortsatt blandade. Kassaflödet var lägre än vi hade önskat, men detta var i huvudsak väntat och berodde främst på tidpunkter för projektgenomföranden, vilket gör att vi räknar med en återhämtning under de kommande kvartalen.”

”För resten av året kommer vi att fortsätta fokusera på balansen mellan kostnader och tillväxt. Makroekonomiska indikatorer är fortfarande osäkra, vilket gör det svårt att förutspå hur våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln kommer att utvecklas. Vår starka orderstock kommer dock att hjälpa oss att mildra en del av denna osäkerhet och vi är förvissade om att den förbättrade balans vi har uppnått tvärs över våra verksamheter och regioner ska fortsätta att erbjuda möjligheter till lönsam tillväxt.”


1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det engelska pressmeddelandet.
2 Se ”Reconciliation of Operational EBITDA” i Note 13 i Interim Consolidatet Financial Information i det engelska pressmeddelandet

Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2013 finns tillgängligt från den 24 april 2013 på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbsida www.abb.com/investorrelations, där även en presentation för investerare kommer att publiceras.

En video med ABB:s koncernchef Joe Hogan som kommenterar resultatet för första kvartalet 2013 finns på www.youtube.com/abb från kl 06:30 idag.

ABB håller presskonferens för journalister idag med start kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig under 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 13241#. Den inspelade konferensen finns även tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com/news.

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombedes ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 april 2013, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Schweiz: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz