Wyniki finansowe ABB w III kwartale 2016 roku: stały wzrost marży na wymagających rynkach

2016-10-27

Podsumowanie III kwartału

  • Marża operacyjna EBITA wzrosła do 12,6%
  • Program produktywności pracowników biurowych zgodny z założeniami, oszczędności na poziomie 1,3 mld USD; oczekiwana redukcja kosztów o 100 mln USD
  • Zysk netto 568 mln USD; podstawowy zysk na jedną akcję wzrósł o 2%
  • Zamówienia podstawowe -6%; zamówienia całkowite -13%; odzwierciedlają niepewności w III kwartale
  • Obroty stabilne
  • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 1081 mln USD, bardziej spójne kwartalne generowanie gotówki
  • Timo Ihamuotila zastąpi Eric Elzvika na stanowisku dyrektora finansowego (CFO) z dniem 1 kwietnia 2017 roku
  • ABB uruchomiła 3 etap strategii Next Level – zobowiązuje się do uwolnienia wartości
Wypowiedź Ulricha Spiesshofera, prezesa zarządu Grupy ABB na temat wyników III kwartału 2016:
– Dzięki naszej ciągłej koncentracji na skutecznej realizacji projektów, w ósmym kwartale z rzędu zanotowaliśmy wzrost marży – powiedział Ulrich Spiesshofer. – W III kwartale borykaliśmy się z niepewnościami w skali makroekonomicznej, związanymi z Brexitem oraz wyborami w Stanach Zjednoczonych, co znalazło odzwierciedlenie w niskich zamówieniach. Zamówienia w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki zostały dodatkowo stłumione poprzez wahania ze strony klientów przed Capital Markets Days. Jednakże transformacja tej dywizji postępuje zgodnie z założeniami, co znajduje potwierdzenie w przyroście marży o 170 punktów bazowych. Lepsza kultura generowania gotówki spowodowała wzrost przepływu gotówki w bieżącym roku o ponad 30 proc. przy bardziej spójnym profilu jej generacji.

– Utrzymujemy zdyscyplinowane zarządzanie firmą, wykorzystując szanse wzrostowe wszędzie tam, gdzie to możliwe, jednocześnie szczególnie dbając o zyski i przyrost gotówki. Jesteśmy zobowiązani do uwolnienia wartości dla wszystkich akcjonariuszy jako bardziej skoncentrowana na kliencie i sprawniejsza firma, bazująca na naszej wiodącej w przemyśle cyfrowej ofercie.Wyniki w III kwartale dla poszczególnych biznesów

Produkty i Systemy Elektryfikacji
Zamówienia spadły, przy czym pozytywny trend wzrostowy zamówień w Europie nie zrównoważył spadku w obu Amerykach oraz w krajach AMEA (Afryka, Bliski Wschód, Azja). W szczególności takie rynki jak Chiny, Arabia Saudyjska, Brazylia czy Turcja stanowiły wyzwanie. Natomiast Włochy, Szwajcaria czy Indie były silniejszymi rynkami w III kwartale. Obroty są stabilne, marża operacyjna EBITA wzrosła o 40 punktów bazowych do 17,8 proc. dzięki dodatkowym oszczędnościom, dostosowywaniem mocy produkcyjnych oraz zarządzaniu dostawami.

Automatyzacja Produkcji i Napędy
Utrzymująca się silna struktura popytu w sektorach robotyki oraz żywności i napojów nie mogła zrównoważyć spadku wydatków inwestycyjnych w sektorach przetwórczych, jak ropa i gaz, co miało negatywny wpływ na wzrost zamówień. Obroty na stabilnym poziomie, odzwierciedlają dobrą realizację zamówień. Marża operacyjna EBITA mniejsza o 70 punktów bazowych w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej, głównie z powodu niekorzystnego zróżnicowania oferty oraz wykorzystania mocy produkcyjnych. Proces dostosowywania zdolności produkcyjnych oraz podnoszenia poziomu produktywności trwa.

Automatyka Procesowa
Spadek zamówień o 21 proc. (22 proc. w dolarach amerykańskich). Zmniejszone nakłady kapitałowe oraz ostrożne wydatki uznaniowe w przemyśle przetwórczym nadal miały wpływ na duże i podstawowe zamówienia (spadek o 13 proc.; 13 proc. w USD). Spadek obrotów o 7 proc. (8 proc. w dolarach amerykańskich) – stabilny popyt na specjalistyczne jednostki morskie nie mógł zrównoważyć spadków w takich segmentach jak przemysł wydobywczy oraz ropa i gaz. Marża zysku EBITA wzrosła o 150 punktów bazowych do 12,2 proc. dzięki udanej realizacji projektów, jak również dzięki zmniejszaniu kosztów i działaniom mającym na celu podniesienie poziomu produktywności.

Produkty i Systemy Energetyki
Spadek zamówień w porównaniu do III kwartału 2015 roku, głównie z powodu czasu potrzebnego na uzyskanie dużych zamówień. Niższe zamówienia podstawowe odzwierciedlają słabą dynamikę na takich rynkach, jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Brazylia; rynek europejski wciąż na dobrym poziomie. Obroty były nieznacznie większe z powodu stabilnej realizacji zdrowego portfela zamówień. Marża zysku operacyjnego EBITA wzrosła o 170 punktów bazowych do 9,5 proc. Na te solidne wyniki miała wpływ nieprzerwana realizacja projektów, poprawiona produktywność oraz postępujący proces redukcji kosztów.

Perspektywy
Rozwój sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej zwiastuje perspektywę stałej niepewności o złożonej strukturze i charakterze. Niektóre sygnały makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych są nadal pozytywne, a wzrost w Chinach ma się utrzymać, jednak jego tempo ma być mniejsze niż w 2015 roku. Wpływ na rynek nadal mają niewielki wzrost w Europie oraz niepewność związana z perspektywą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a także napięcia geopolityczne w różnych częściach świata. Ceny ropy oraz różnice kursowe będą nadal wpływać na wyniki finansowe firmy.

Istotny wpływ na pozytywną, długookresową perspektywę popytu w trzech najważniejszych dla ABB sektorach – użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – mają Rewolucja Energetyczna oraz Czwarta Rewolucja Przemysłowa.

Biorąc pod uwagę mocną pozycję na rynku, szeroki zakres geograficzny i biznesowy, przywództwo technologiczne oraz siłę finansową, ABB znajduje się w na tyle korzystnej sytuacji, aby móc wykorzystać wyżej wymienione szanse do generowania zyskownego wzrostu w długiej perspektywie.


Wyniki Grupy ABB w III kwartale 2016
Zmiana
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)
III kw. 2016
III kw. 2015
USD
Według danych porównywalnych
I - III kw. 2016
I - III kw. 2015
USD
Według danych porównywalnych
Zamówienia
7533
8767
-14%
-13%
25102
28167
-11%
-8%
Obroty
8255
8519
-3%
0%
24835
26239
-5%
-1%
Zysk operacyjny EBITA
1046
1081
-3%
-2%3
3095
3088
0%
+3%3
…jako % obrotów operacyjnych
12.6%
12.5%
+0.1pts
12.4%
11.8%
+0.6pts
Dochód netto
568
577
-2%
1474
1729
-15%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)
0.27
0.26
+2%4
0.68
0.77
-12%4
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)
0.32
0.32
-1%4
0%4
0.95
0.90
+5%4
+7%4
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej
1081
1173
-8%
2415
1824
32%
Wyniki w III kwartale 2016 wg. dywizji
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)
Zamówienia
Zmiana
Obroty
Zmiana
% zysku operacyjnego EBITA
Zmiana
USD
Wg. danych porównywalnych
USD
Wg. danych porównywalnych
Produkty i Systemy Elektryfikacji
2223
-6%
-4%
2308
-2%
0%
17.8%
+0.4pts
Automatyzacja Produkcji i Napędy
2123
-5%
-4%
2203
-1%
0%
14.1%
-0.7pts
Automatyka Procesowa
1193
-22%
-21%
1523
-8%
-7%
12.2%
+1.5pts
Produkty i Systemy Energetyki
2391
-22%
-21%
2636
-6%
1%
9.5%
+1.7pts
Korporacyjne i inne
-397
-415
Grupa ABB
7533
-14%
-13%
8255
-3%
0%
12.6%
+0.1pts

SzukajDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ