ABB tar hem order värda 51 miljoner dollar till Kazakhstans största kopparproducent

2012-12-10 - Samarbetsavtal tecknat om komplett elektrifierings- och automationslösning för att öka produktiviteten och säkra krafttillförseln i koppargruvorna Bozshakol och Aktogay.
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda 51 miljoner dollar enligt samarbetsavtal tecknat med den största kopparproducenten i Kazakhstan, Kazakhmys PLC, avseende komplett elektrifiering och automation av två nya koppargruvor i Kazakhstan.

ABB ska enligt den första ordern leverera ställverk och annan elektrisk utrustning samt styrsystem till Bozshakol-gruvan. Projektet ska förse Kazakhmys med tillförlitlig kraftinfrastruktur för att säkra hög effektivitet och produktivitet i gruvan.

Kazakhmys är en av världens främsta kopparproducenter och den största i Kazakhstan med 16 gruvor. Bozshakols sulfidleranläggning i landets norra del har en årlig processkapacitet av 30 miljoner ton malm. Aktogays oxid- och sulfidanläggning i sydost, vars utveckling just har godkänts av Kazakhmys, väntas bearbeta 30 miljoner ton per år. Gruvorna har två av världens största oexploaterade kopparfyndigheter och ska bidra till Kazakhstans långsiktiga industriella utveckling.

”ABB:s omfattande expertis inom gruvindustri, starka lokala kapacitet att leverera livscykelservice och goda relationer sedan lång tid med Kazakhmys var viktiga avgörande faktorer för detta samarbetsavtal”, säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation. ”Som utvald leverantör kan ABB hjälpa Kazakhmys att skapa synergier mellan anläggningarna under och efter projektleveranserna.”

Avtalet, som följer på två tidigare order på vardera 45 miljoner dollar gällande direktstyrda kvarnar, täcker kompletta lösningar för elektrifiering, instrumentering och automation till de båda gruvorna. I leveransen ingår transformatorer och krafttransformatorer, högspänd faskompensering med övertonsfilter, distributionstransformatorer, mobila ställverk samt ABB:s avancerade Extended Automation System 800xA.

Installation och driftsättning av all utrustning vid Bozshakol ska enligt plan ske i september 2013 och vid Aktogay ett år senare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar energipåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

Liknande koppargruva

Sök