ABB förvärvar B&R

2017-04-04 - Utvecklar ledarskap inom industriell automatisering
  • Förvärvet av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) kommer att fylla ABB:s historiska gap inom maskin- och fabriksautomatisering
  • Skapar en unik och omfattande automationsportfölj för kunder globalt
  • B&R är en erkänd innovationsledare inom PLC (Programmable Logic Controllers), IPC (Industrial PCs) samt servo-motionbaserad maskin- och fabriksautomatisering
  • B&R har levererat intäkter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11 % de två senaste decennierna och har en årsomsättning på >600 miljoner dollar 2015/16 i det mycket attraktiva maskin- och fabriksautomationssegmentet värt 20 miljarder dollar
  • B&R:s programvaror samt lösningar inom Internet of Things (IoT) stärker ytterligare ABB:s digitala erbjudande ABB Ability™
  • Tydligt åtagande för B&R:s tillväxtstrategi, ett försäljningsmål på >1 miljard dollar på medellång sikt
  • Kontinuitet vad gäller B&R:s ledning, grundarna stöder integreringsfasen i egenskap av rådgivare
  • B&R:s huvudkontor i Eggelsberg i Österrike blir ABB:s globala center för maskin- och fabriksautomatisering
  • Transaktionen finansieras kontant, läggs på det operativa resultatet per aktie år ett, slutförande av affären förväntas sommaren 2017
  • Köpeskillingen meddelas inte, prismultipeln är i linje med jämförbara bolag

ABB tillkännagav idag förvärvet av B&R, den största fristående leverantören av produkt- och programvarubaserade lösningar med öppen arkitektur för maskin- och fabriksautomatisering över hela världen. B&R grundades 1979 av Erwin Bernecker och Josef Rainer och har sitt huvudkontor i Eggelsberg i Österrike. Företaget har över 3 000 anställda, inklusive cirka 1 000 tekniker inom FoU och tillämpning. Företaget bedriver verksamhet i 70 länder och genererar intäkter på över 600 miljoner dollar (2015/16) i maskin- och fabriksautomationssegmentet värt 20 miljarder dollar. Sammanslagningen kommer att leda till ett oöverträffat och omfattande erbjudande till kunder inom industriell automation genom att B&R:s innovativa produkter, programvaror och lösningar för modern maskin- och fabriksautomation kombineras med ABB:s världsledande erbjudande inom robotteknik, processautomation, digitalisering och elektrifiering.

Genom förvärvet utökar ABB sitt ledarskap inom industriell automation och kommer att vara unikt positionerat för att ta tillvara tillväxtmöjligheter i samband med den fjärde industriella revolutionen. Dessutom tar ABB ett stort steg i att utvidga sitt digitala erbjudande genom att kombinera den branschledande portföljen med digitala lösningar, ABB Ability, med B&R:s starka plattformar för tillämpningar och programvaror, den stora installerade basen, tillgången till kunder och skräddarsydda automationsslösningar.

”B&R är ett guldkorn inom maskin- och fabriksautomatisering och denna kombination är en möjlighet man får bara en gång. Förvärvet utgör en verklig milstolpe för ABB, eftersom B&R kommer att fylla ABB:s historiska gap inom automatisering. Detta passar oss perfekt och innebär att vi blir den enda leverantören inom industriell automatisering som erbjuder kunderna hela spektrumet av teknik- och programvarulösningar kring mätning, styrning, igångsättning, robotteknik, digitalisering och elektrifiering”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Förvärvet levererar perfekt i linje med vår strategi Next Level. Med vårt unika digitala erbjudande och vår installerade bas av över 70 miljoner anslutna enheter, 70 000 styrsystem och nu mer än 3 miljoner automatiserade maskiner och 27 000 fabriksanläggningar över hela världen kan vi med vår kombinerade globala kundbas ta tillvara de enorma möjligheter den fjärde industriella revolutionen innebär.”

”Denna kombination erbjuder fantastiska möjligheter för B&R, dess kunder och anställda. Vi är övertygade om att ABB erbjuder den bästa plattformen för nästa kapitel i vår tillväxthistoria. ABB:s globala närvaro, digitala erbjudande och kompletterande portfölj kommer att vara centralt för oss när vi ska accelerera vår innovations- och tillväxttakt ännu mer”, säger Josef Rainer, en av grundarna av B&R.

”Detta är en stark signal för våra medarbetare då vår verksamhet i Eggelsberg kommer att bli ABB:s globala center för maskin- och fabriksautomatisering”, säger Erwin Bernecker, den andra grundaren av B&R. ”Det viktigaste för mig är att företagen och medarbetarna passar väl ihop och att platsen där vi grundat vårt företag kommer att spela en viktig roll.”

Kompletterande styrkor
Med förvärvet kommer ABB att utvidga sitt erbjudande inom industriell automatisering genom att integrera B&R:s innovativa produkter inom PLC, IPC och servo-motion liksom programvaru- och lösningsportföljen. ABB kommer att erbjuda kunderna en unik och omfattande automatiseringsportfölj med öppen arkitektur.

B&R har vuxit framgångsrikt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11 % de två senaste decennierna. Intäkterna har mer än femfaldigats sedan 2000 till över 600 miljoner dollar (2015/16). Företaget har en snabbt växande global kundbas på mer än 4 000 maskintillverkare, en dokumenterad erfarenhet inom automatiseringsprogramvara och -lösningar samt oöverträffad tillämpningsexpertis för kunder inom maskin- och fabriksautomation.

De båda företagen har kompletterande portföljer. ABB är en ledande leverantör av lösningar för kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur. B&R är en ledande lösningsleverantör inom automatisering av maskiner och fabriker för branscher som plast, paketering, livsmedel och drycker. Det gemensamma åtagandet med öppen arkitektur ökar kundernas valmöjligheter och flexibilitet, vilket underlättar uppkopplingsmöjligheterna i de allt mer digitaliserade industrierna.

Betydande investeringar i innovation
Innovation är centralt för båda företagen. B&R investerar mer än 10 procent av sin försäljning i FoU och har över 1 000 anställda inom FoU och tillämpningsteknik. ABB lägger mer än 1,5 miljarder dollar årligen på FoU och har cirka 30 000 anställda teknologer och teknikspecialister. ABB och B&R kommer att fortsätta med betydande investeringar i FoU.

Automatisering av maskiner och fabriker är en viktig drivkraft för den fjärde industriella revolutionen och IoT. ABB kommer att fortsätta med B&R:s starka lösningsbaserade affärsmodell och bygga vidare på den djupa områdesexpertisen för att utveckla nya programvarubaserade tjänster och lösningar för genomgående digitalisering. ABB:s branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, kommer nu att kunna utnyttja B&R:s stora installerade kundbas, kunnande inom tillämpningar och lösningar, expertis inom simuleringsprogram samt avancerade konstruktionsverktyg.

Beprövad integreringsstrategi
När affären slutförts kommer B&R att bli en del av ABB:s division Industrial Automation som ny global affärsenhet – Machine & Factory Automation – och kommer att ledas av den nuvarande vd:n Hans Wimmer. Båda företagen ser B&R:s ledning och personal som centrala drivkrafter för den framtida tillväxten och verksamhetsintegreringen tillsammans med deras motsvarigheter i ABB. Grundarna för B&R, Erwin Bernecker och Josef Rainer, kommer att fungera som rådgivare under integrationsfasen för att säkerställa kontinuitet.

Integreringen kommer att vara tillväxtfokuserad och fungera enligt principen ”det bästa från två världar”, där ABB stegvis adderar sina egna PLC- och servodrivningsaktiviteter till den nya affärsenhetens erbjudande. ABB understryker det tydliga åtagandet att fortsätta med B&R:s tillväxtstory genom att formulera en säljambition på medellång sikt att överstiga 1 miljard dollar.

ABB satsar på att investera ytterligare i expansionen av B&R:s verksamhet och bygga vidare på företagets framgångsrika affärsmodell och varumärke. B&R:s huvudkontor i Eggelsberg blir ABB:s globala center för maskin- och fabriksautomatisering.

Österrike gynnas som teknik- och verksamhetsnav
I och med detta förvärv blir ABB den största aktören inom industriell automatisering i Österrike. ABB har bedrivit verksamhet i Österrike i mer än 100 år. B&R kommer som del av ABB med huvudkontor i Österrike att få en stor roll som gynnar Österrike, i synnerhet Oberösterreich. Den planerade expansionen av FoU och produktionsaktiviteter i Eggelsberg och Gilgenberg kommer att stärka Österrikes högteknologiska industrilandskap.

Finansiering av transaktionen
Transaktionens prismultipel är i linje med jämförbara bolag. Parterna har överenskommit att inte avslöja inköpspriset. ABB kommer att finansiera förvärvet kontant. Transaktionen förväntas läggas på det operativa resultatet per aktie år ett och förväntas addera betydande synergieffekter på cirka 8 % av B&R:s fristående intäkter år fyra. Transaktionen förväntas slutföras under sommaren 2017, med förbehåll för myndighetsgodkännanden.

Ytterligare information
B&R och ABB kommer att hålla en webbsändning för medier idag klockan 10:30 CET. Eventet kommer att vara tillgängligt via webbsändning på www.abb.com/ia4es. Bildpresentationen för webbkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.abb.com/ia4wa.

Telefonnummer till webbkonferensen:
Tyskland: +49 (0)69 505 0 0082
Österrike: +43 (0)1 25 302 1402
USA – L.A.: +1 (1)213 799 1725
USA – N.Y.: +1 (1)631 570 5613
UK: +44 (0)20 3059 5862
Kina: +86 400 120 2319

ABB håller en telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 13:00 CET. Från Storbritannien: +44 (0)203 059 58 62. Från Sverige: 08 5051 0031.
Från resten av Europa: +41 (0)58 310 50 00. Från USA och Kanada: +1 866 291 570 5613 (avgiftsfritt) eller +1 631 570 799 1725 (långdistanstaxa gäller). Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som poddsändning en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com Bildpresentationen för webbkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.abb.com/ia4wa.

B&R är ett innovativt automatiseringsföretag med huvudkontor i Österrike och kontor runt om i världen. Som global ledare inom industriell automatisering kombinerar B&R toppmoderna teknologier med avancerade konstruktioner för att tillhandahålla kunder i praktiskt taget alla industrier helhetslösningar för maskin- och fabriksautomatisering, rörelsestyrning, HMI och integrerad säkerhetsteknik. Med industriella standarder för fältbusskommunikation som POWERLINK och openSAFETY, liksom den kraftfulla utvecklingsmiljön Automation Studio Software, omdefinierar B&R ständigt framtiden för automatiseringstekniker. Den innovativa andan som satt B&R i framkanten av den industriella automatiseringen drivs av ett engagemang att förenkla processer och överträffa kundernas förväntningar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. ”framåtblickande uttalanden” avseende ABB:s förvärv av B&R. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som planer, avser, förväntar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Bland övriga risker finns det inga garantier för att förvärvet kommer att slutföras eller, om det slutförs, att detta sker inom antagen tidsperiod eller att de förväntade fördelarna med förvärvet kommer att förverkligas. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet dem som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F för det år som avslutades 31 december 2016. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.

För mer information kontakta:
B&R
Media Relations

+43 7748 6586 - 0
press@br-automation.com
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Austria
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz

SökBILAGOR