ABB mootor püstitas energiatõhususe maailmarekordi, hoides kokku pool miljonit dollarit

2017-07-07 - ABB 44-megavatise ja kuuepooluselise sünkroonmootoriga vahetult enne tarnimist tehtud katsed näitasid 0,25% suuremat energiatõhusust kui lepingus sätestatud 98,8%, tehes sellest maailma kõige energiatõhusama elektrimootori. Suurem energiatõhusus võib aidata vähendada iga mootori elektrikulusid 20-aastase kasutusea jooksul ligikaudu 500 000 dollari võrra.

ABB sünkroonmootor saavutas ligi 100% energiatõhususe

„Kuna selliste mootorite ülalpidamise kogukuludest moodustavad olulisima osa just elektrienergiale tehtud kulutused, mõjutab saavutatud sääst märkimisväärselt kasumit,“ kommenteeris ABB robootika ja ajamite divisjoni juht Sami Atiya. „Lisaks erakordsele energiatõhususele on sünkroonmootorid tuntud ka kvaliteedi ja töökindluse poolest. Vastupidav disain tagab töökindluse ka madala temperatuuri ja vibratsiooni korral. Energiarevolutsiooni juhtiva tehnoloogialiidrina, ettevõtte strateegia „Next Level“ raames oleme kindlalt võtnud oma kohustuseks töötada välja tehnoloogialahendusi, mis parandavad energiatõhusust ja tootlikkust.“

Energiasäästlikkuse maailmarekordini jõuti tänu mootori elektriliste ja mehaaniliste osade optimeerimisele, toetudes ABB rakenduslikele teadmistele ja enam kui saja-aastasele kogemusele elektrimootorite tootmises. Sellist tüüpi sünkroonmootorite keskmine energiatõhususe näitaja jääb vahemikku 98,2–98,8%. Lisatõhusus 0,25% aitab aastas kokku hoida 1000 MWh energiat, mis on samaväärne 240 Euroopa majapidamise aastase elektritarbimisega.

Praeguseks on maailma energianõudlus võrreldes 30 aasta taguse ajaga peaaegu kahekordistunud. Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul võib see aastaks 2030 suureneda veel 50% võrra. Kasvava nõudlusega toimetulekuks tuleb leida uusi energiaallikaid, aga niisama oluline on ka olemasolevate säästlikum kasutamine. Energiasäästu võimalused tööstusvaldkonnas on erakordselt suured ja seda juba ainuüksi mootoritest sõltuvates tööstusharudes. Sagedusmuundurid ja suure energiatõhususega mootorid vähendavad elektritarbimist ja sellega seotud kadusid, tuues kaasa 20–50% väiksema energiakasutuse.

Mootorite energiatõhusus on suhteline suurus, mis saadakse mehaanilise väljundvõimsuse jagamisel elektrilise sisendvõimsusega. Maailmarekordi väärilised tulemused saavutati katsete käigus koostöös kliendiga, kes paigaldab ABB sünkroonmootorid tööstuslikke gaase tootva õhueraldustehase kompressoritele. Sünkroonmootor on eriline vahelduvvoolumootor, mille ligikaudsed mõõtmed on 5 × 4 × 4 meetrit ja väljundvõimsus 44 MW. Sünkroonmootoreid kasutatakse enamasti ventilaatorite, pumpade, valtspinkide, kaevandustõstukite ja kompressorite töös.

Foto: http://cdn.news.e.abb.com/api/public/attachment/2017/7/4/1789/en-US/ABB_motor-energy-efficiency-world-record_image.jpg
Link: http://new.abb.com/news/detail/1789/ABB-motor-sets-world-record-in-energy-efficiency-saves-half-a-million-dollars

OtsiKONTAKT