Så här fungerar det

Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär.

Innan e-skrotet kommer till Rönnskär har det förbehandlats av leverantörerna. Glas, järn och aluminium plockas bort. Sedan mals e-skrotet ner för att bli mer lätthanterligt innan det ska smältas i e-kaldon.

Smälts till metallsmet
I den nya niovåningsbyggnaden finns en 35 meter hög ångpanna och den åtta meter höga roterande specialugnen som smälter ner e-skrot till en metallsmet kallad svartkoppar.

Plasten från exempelvis kretskort blir bränsle i förbränningsprocessen. Svartkopparn integreras med Rönnskärs huvudflöde för metallframställning och blandas med raffinerad kopparmalm i en så kallad konverter, en annan typ av jätteugn som renar metallerna från en rad föroreningar.

Efter ytterligare raffinering i en så kallad anodugn gjuts metallmassan till stora plattor som innehåller 98-99 procent koppar. Resten är guld, silver och andra ädelmetaller.

Metallplattorna sänks ner i elektrolytbad där elektricitet gör att kopparn vandrar över till stålplattor, medan guld, silver och övriga ädelmetaller faller ner som slam till bassängernas botten.

Sedan smälts slammet åter i en kaldougn på ädelmetallverket och genomgår ännu en elektrolytprocess för att skilja ut silvret. Kvar blir en guldhaltig lera som renas till guldsand och gjuts till färdiga guldtackor.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2012

Erik Hällgren (i förgrunden) och Lars-Olov Lindgren övervakar processerna i e-kaldoverkets kontrollrum.

Byggnaden för nya e-kaldon i Skellefteå.

Sök