Tehokkuus lähtee mittaamisesta ja tavoitteista

Teollisuus peräänkuuluttaa kilpailukykyä. Sitä on tarjolla tuotantoa tehostamalla ja energiatehokkuutta parantamalla. Tehostaminen alkaa mittauksista ja mittaustulosten hyödyntämisestä. Myyntijohtaja Pekko Herola kertoo, miten ABB ratkaisee tehostamistarpeet yhdessä asiakkaiden kanssa.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2013.

Aineisto on saatavana Slideshare-palvelussa: www.slideshare.net/ABBSuomi

Minkälaisia mahdollisuuksia teollisuudella on parantaa tehokkuuttaan?
Suurimmat mahdollisuudet ovat toiminnan reaaliaikaisessa mittaamisessa ja kerättyjen tietojen hyödyntämisessä koko yrityksen sisällä. Hyötyjen kotiuttamisen edellytyksenä on, että yritys on määritellyt selkeät tavoitteet ja vastuut. Tavoitteiden on oltava koko organisaation tiedossa. Usein yrityksiltä puuttuu sekä tietoa että tapoja käyttää tietoa hyväksi. Mittauksia tehdään esimerkiksi kuukausitasolla, jolloin tiedot eivät ole käytössä päivittäisessä päätöksenteossa.

Tuotantoa voidaan tehostaa esimerkiksi parantamalla prosessin säädettävyyttä ja hallintaa. Hyödyt näkyvät energian säästönä ja parantavat näin yritysten kannattavuutta. Toimintatapojen muutoksella saavutetun miljoonan euron kustannussäästö vastaa noin 10 miljoonan euron liikevaihtoa liiketoiminnoissa, joissa EBIT on 10 prosentin tasolla.

Miten energiatehokkuus ja tuotantotehokkuus eroavat toisistaan?
Kysymys on oikeastaan siitä, millä näkökulmalla tehokkuutta haetaan. Energiatehokas tuotanto on useimmiten tuotantotehokasta ja päinvastoin. Jos tuotetaan tehottomasti, niin sekä materiaalia että aikaa menee hukkaan. Samalla on tuhlattu tehottomaan toimintaan käytetty energia.

Minkälaisilla toimilla tehokkuutta voidaan parantaa?
Iso merkitys on jo sillä, että asetetaan tavoitteet ja mitataan tehokkuutta. Seuraava iso asia on mittausten rakentaminen ja saadun tiedon hyödyntäminen tuotannon operatiivisessa päätöksenteossa.

Reaaliaikaisella mittauksella nähdään, missä tuotannon vaiheissa energiaa kuluu tavoitetasoa enemmän tai tuotantotehokkuus ei ole tavoitteessa. Mittauksella saadaan selville myös syy tilanteeseen. Systemaattinen tiedon hyödyntäminen mahdollistaakin syiden tunnistamisen ja kehitysprojektien onnistumisen. Näin myös tehokkuus paranee.

ABB on tuotantotehokkuuskumppani. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Ensimmäisessä vaiheessa analysoimme lähtötilanteen ja tunnistamme asiakkaan hyvät käytännöt, joita hyödynnämme osana kokonaisratkaisua. Sitten analysoimme yhdessä asiakkaan kanssa, miten voimme yhdessä rakentaa sellaiset toimintatavat ja teknologiaratkaisut, joille voidaan laskea hyötyä. Hyödyn pitää olla niin selkeä, että sekä asiakas että ABB tunnistavat sen.

Voimme esimerkiksi auttaa yrityksiä, joilla ei ole omaa tuotannon tehokkuus- tai energiatehokkuusosaamista, ottamaan parhaan irti prosesseista ja ABB:n teknologioista. Teemme aina asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Millaisilla ABB:n ratkaisuilla voidaan parantaa tuotantolaitoksen tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta?
ABB:n tuotevalikoimassa on paljon tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa, parantavat energiatehokkuutta, säästävät energiaa ja lopulta parantavat kilpailukykyä. Näitä ovat energianhallintajärjestelmät, taajuusmuuttajat, korkean hyötysuhteen moottorit, konesalien ratkaisut sekä kehittyneet sähköverkkoratkaisut. Tarjoamme myös kokonaisia projekteja, joiden sisältö rakennetaan asiakaskohtaisesti.

Pisimmälle viety ratkaisu on täyden palvelun Full service -malli, joka kattaa energia- ja tuotantotehokkuuden modulaariset asiakasratkaisut. Etsimme yksinkertaisia, mutta samalla parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tarkoitus on, että asiakkaiden on helppo toimia palveluidemme ja laitteidemme kanssa.

Millaisia tuloksia saadaan aikaan ABB-kumppanuudella?
Yksittäisissä järjestelmissä ja osaprosesseissa energiansäästöt saattavat olla useita kymmeniä prosentteja. Erityisen suuri merkitys jo pienemmilläkin parannuksilla on energiaintensiivisillä aloilla, joissa yhdenkin prosentin parannuksella on merkittävät vaikutukset. Tällaisia aloja ovat kaivos-, metalli- ja metsäteollisuus sekä voimantuotanto. Uuden tehtaan rakentamisvaiheessa voidaan säästää useita miljoonia euroja, kun järjestelmät optimoidaan meidän ratkaisuillamme.

Miten yritykset voivat tietää, onko heidän toimintansa tehokasta?
Kannattaa miettiä, onko tuotannon tehokkuuden mittaus reaaliaikaista, tukeeko se päätöksentekoa ja millä tasolla sitä organisaatiossa käytetään. Onko energiatehokkuudelle tavoitteet ja onko ne viestitty läpi organisaation? Jos näin ei ole, niin me tulemme mielellämme avuksi käymään läpi potentiaalin, joka voidaan yhdessä tunnistaa.

Pekko Herola
Myyntijohtaja Pekko Herola on erikoistunut räätälöimään kilpailukykyä parantavia ratkaisuja teollisuusyrityksille. Viimeisen 15 vuoden aikana hän toiminut useiden eri alojen asiakasyritysten apuna ympäri maailmaa.

Teksti: Jukka Lehtinen
Kuva: Junnu Lusa