UPS-anlæg forhindrer milliontab hos Novo Nordisk

2017-02-09 - Ét produktionsstop hos Novo Nordisk i Gentofte giver produktionstab på adskillige millioner, og siden august 2014 har et UPS-anlæg fra ABB forhindret 30 sandsynlige nedbrud på grund af spændingsdyk i forsyningsnettet.

På Novo Nordisk i Gentofte produceres medicin mod blødersygdommen hæmofili. I produktionen er ventilationsanlæggene med til at holde omgivelserne sterile ved at skabe overtryk, så urenheder ikke trænger ind udefra. Imidlertid oplevede Novo Nordisk problemer med spændingsdyk i forsyningen, hvor de fintfølende ventilationsanlæg koblede ud – med store produktionstab til følge.

- I tilfælde af manglende overtryk må al medicin kasseres, og både produktionslokalerne og udstyret skal gennemgå en omfattende rengøring, der tager tre dage, fortæller Jesper Agertoft Pihl, der er elingeniør og anlægsejer hos Novo Nordisk i Gentofte.

Et nedbrud koster potentielt adskillige millioner kroner og kan i værste tilfælde resultere i, at medicinalproducenten ikke er i stand til at levere til markedet. Novo Nordisk i Gentofte producerer døgnet rundt hele året, og derfor kan produktionstab ikke indhentes. Dette kan i værste tilfælde påvirke forbrugernes leverancesikkerhed. Derfor fik fabrikken i 2014 installeret to offline PSC100 UPS-I anlæg fra ABB, der holder spændingen stabil og forhindrer nedbrud.

- Et offline UPS-anlæg sidder parallelt med forsyningen. Det overvåger hele tiden nettet, og hvis det detekterer, at der kommer en spændingsvariation eller et udfald af forsyningen, så vil det overtage lasten, forklarer Rasmus Theill, product manager, for Power Conversion hos ABB.

Stigning i spændingsdyk
Tidligere oplevede medicinproducenten typisk fire til seks nedbrud om året, hvilket imidlertid har været stigende. Fra installationen af UPS-anlægget i august 2014 til medio december 2016 er der således registreret 59 spændingsdyk. Heraf ville de 30 sandsynligvis have forårsaget produktionsstop, fordi spændingsdykkene kom ned under 30 pct., hvor ventilationsanlæggene kobler ud.

- Kun tre uger efter installationen forhindrede det et nedbrud på grund af spændingsdyk – og var således tjent hjem, fortæller Jesper Agertoft Pihl.

Spændingsdykkene opstår, når der kobles om i nettet mellem forsyning fra fx kraftværker, vindenergi og solenergi. Antallet af disse omkoblinger har været stigende de senere år i takt med, at vi får mere og mere af vores forsyning fra alternative energikilder. Spændingsdykkene vil ikke påvirke en normal produktion, men er problematiske i meget fintfølende anlæg.

Bedste sikkerhed på markedet
UPS-anlæggets funktion er ikke kun at forhindre nedbrud på grund af spændingsdyk, men at fungere som generel nødforsyning. Og her er der taget alle forholdsregler. Anlægget er redundant opbygget med otte moduler pr. anlæg, der hver har fem batteristrenge. Så selvom det ene modul går, vil de resterende moduler sikre forsyningen. Anlægget har hele ti minutters batteribackup.

- Det unikke ved UPS-I er, at transfertiden, altså den tid det tager for anlægget at koble sig ind, er mindre end 1,4 millisekund. Derudover har det ikke samme effekttab som en online UPS-løsning, men opnår en virkningsgrad på bedre end 99 pct., hvilket er det højeste på markedet, understreger Rasmus Theill.

På fabrikken var der også tidligere problemer med, at overharmoniske strømme gav utilsigtede udkoblinger og påvirkede komponentlevetiden. Derfor er der til hvert UPS-anlæg monteret to 100 ampere aktive filtre fra ABB, der løser denne problematik.

SøgKONTAKT OS