Världens första lågspänningsbrytare för energistyrning samt kommunikation i smarta elnät

2013-05-08 - Ny innovation kan spara energi motsvarande elförbrukningen i 1,4 miljoner europeiska hushåll och hjälpa till att förebygga strömavbrott.
ABB lanserar Emax 2, världens första lågspänningsbrytare med integrerade funktioner för energistyrning. Emax 2 erbjuder potentiella elbesparingar på 5,8 miljoner megawattimmar (MWh) per år, motsvarande elförbrukningen i 1,4 miljoner europeiska hushåll. Dessa besparingar skulle minska de årliga koldioxidutsläppen med 4 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från 1 miljoner personbilar. En enskild fastighet kan minska sin elförbrukning med 15 procent vid perioder av hög förbrukning genom att använda Emax 2 istället för traditionella brytare.

Emax 2 är avsedd för applikationer som kräver säker tillförsel och styrning av stora mängder lågspänd el, till exempel i industri- och kontorsbyggnader, datacenter och ombord på fartyg.

Med dessa stora energibesparingar kommer Emax 2 att normalt kunna betala sig inom ett år. Att ersätta en befintlig brytare med den nya Emax 2 är enkelt och kräver endast några minuters programmering.

Brytaren innehåller ett reläskydd med en integrerad kontrollenhet som mäter och registrerar energianvändningen och styr att så lite el som möjligt tas ut vid tidpunkter av hög belastning. Detta bidrar till, förutom besparingar, att också förhindra strömavbrott eftersom dessa ofta orsakas av högre uttag än vad tillgången medger.

Energistyrfunktionen innebär att elen stängs av till utrustning som för stunden inte har avgörande betydelse och därefter slås på igen när behovet har sjunkit till en godtagbar nivå. Denna ”smarta” elstyrning är möjlig tack vare en inbyggd kontrollenhet och programvara som med hjälp av avancerade algoritmer bestämmer vilken el som kan brytas vid varje tidpunkt utan att äventyra utrustningens funktion eller produktivitet.

Brytaren har också en kommunikationsfunktion som gör att den kan dela viktiga data om elförbrukning och systemtillförlitlighet direkt med smarta elnätsprotokoll och andra protokoll. ”Brytare står för en av de största möjligheterna till energibesparingar i elsystemet. Fram till nu har brytare haft till uppgift att förbättra säkerheten och skydda elektriska kretsar, men nu kan vi för första gången använda dem för att också spara energi”, säger Tarak Mehta, chef för ABB:s division Low Voltage products.

”Eftersom brytare finns runt oss överallt är besparingspotentialen mycket stor. Emax 2 är ett bra exempel på hur smart teknik kan användas för att undvika onödig energianvändning. Detta är goda nyheter för miljön såväl som för våra kunder som kan uppnå betydande kostnadsbesparingar genom att byta till vår nya produkt”, säger Tarak.

Utvecklingen av Emax 2 har pågått under flera år under ledning av ABB:s utvecklingscenter i Bergamo, Italien. Under 2012 investerade ABB runt 1,5 miljarder dollar på forskning och utveckling och företaget sysselsätter runt 7 000 teknikutvecklare runt om i världen.
För mer information kontakta:
ABB Lågspänningsprodukter
Samuel Axelsson
Produktchef
036-15 46 34
samuel.axelsson@se.abb.com
ABB Sverige
Pressavdelningen
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Följ oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube

Emax2

BILDER FÖR NEDLADDNING