ABB:s aktieägare godkänner styrelsens alla förslag

Aktieägarna i ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har godkänt alla förslag som styrelsen lade fram vid företagets årsstämma i Zürich idag.

Samtliga åtta styrelsemedlemmar omvaldes för en mandatperiod av ytterligare ett år. Styrelsen återvalde Hubertus von Grünberg till styrelseordförande.

Aktieägarna röstade för en utdelning med 0,68 CHF per aktie för 2012, en ökning med närmare 5 procent jämfört med föregående år. De godkände också årsredovisningen, koncernbokslutet samt årets resultat- och balansräkning för 2012.

Stämman var den 25:e årsstämman för aktieägare sedan ASEA och BBC gick samman år 1988 för att bilda ABB.

”Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit”, sa Von Grünberg i sitt tal. ”Efter 25 år är ABB ett av få exempel på framgångsrika internationella företagsfusioner. Idag är vi en global marknadsledare på de flesta områden inom kraft- och automationsteknik.”

Totalt närvarade 986 aktieägare vid årsstämman och av det totala aktiekapitalet var 57,5 procent representerat.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Sök