Sähkömoottorien energiatehokkuudelle uusia vaatimuksia

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2016.EU:n pienjännitesähkömoottoreita koskevan energiatehokkuusasetuksen EC640/2009 kolmas vaihe astuu voimaan ensi vuoden alusta. Asetus kattaa jatkossa myös pienitehoiset moottorit, ja 1.1.2017 alkaen pienjännitteisten 0,75–375 kW:n oikosulkumoottorien tulee täyttää verkkosyöttöisenä IE3-luokan hyötysuhdevaatimukset, tai niiden tulee olla vähintään IE2-luokkaa, mikäli moottoria käytetään taajuusmuuttajan kanssa. Tällä hetkellä asetus edellyttää vastaavia hyötysuhdeluokkia teholuokissa 7,5–375 kW.

ABB tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman korkean hyötysuhteen sähkömoottoreita IE2-, IE3- ja IE4-luokissa. IE3-moottoreissa on tyypillisesti noin kaksi prosenttiyksikköä parempi hyötysuhde IE2-luokkaan verrattuna, ja päivitys uudempaan luokkaan säästää yleensä moottorin hinnan erotuksen alle kahdessa vuodessa.


HakuYHTEYDENOTTO