ABB pokračuje v transformácii aj v 1. štvrťroku 2017

20. apríla 2017 - “ABB dokázala v uplynulom štvrťroku už druhý kvartál za sebou zvyšovať tržby,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer pri príležitosti zverejnenia hospodárskych výsledkov spoločnosti za 1. štvrťrok 2017. “Badáme prvé signály stabilzácie trhov v niektorých spracovateľských odvetviach a výsledky za uplynulý štvrťrok boli určite pozitívne ovplyvnené tiež minuloročným úspešne vysúťaženým projektom na technológiu HVDC v Číne, kde zostáva dopyt stále veľmi silný.”

“Komerčne sme tiež spustili našu ponuku digitálnych riešení pre priemysel ABB Ability a veľmi nás teší pozitívna odozva našich zákazníkov,” pokračoval Spiesshofer. “Snažíme sa optimalizovať naše portfólio, neísť do rizikových oblastí, zamerať sa skôr na segmenty s vysokým potenciálom rastu a posilniť našu konkurencieschopnosť. To potvrdzujeme nedávnym odpredajom nášho káblového biznisu a pred pár dňami aj ohlásenou akvizíciou firmy B&R.”
Hospodárske výsledky skupiny ABB za 1. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 20171. štvrťrok 2016
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakv USDv miestnej mene
Objednávky8 4039 253- 9 %- 3 %
Tržby7 8547 903- 1 %+ 3 %
Prevádzkový zisk EBITA943951- 1 %+ 2 %
marža EBITA v %12,1%12,1% 0 %
Čistý zisk724500+ 45 %
Základný zisk na akciu ($)0,340,23+ 48 %
Cash flow z prevádzkových činností509252+ 102 %

Sumár výsledkov za 1. štvrťrok 2017
Objednávky

Objem objednávok klesol medziročne o 3 % (9-% pokles v USD), čo bolo spôsobené predovšetkým nižším objem veľkých objednávok (nad 15 miliónov USD). Tie zaznamenali 34-% pokles následkom nižšieho momentálneho dopytu v divíziách Priemyselná automatizácia (Industrial Automation - IA) a Elektrické siete (Power Grids - PG). Veľké objednávky predstavovali 10 % z celkového objemu všetkých objednávok v porovnaní so 17 % v porovnateľnom období vlani. Veľké objednávky v 1. štvrťroku zahŕňali napríklad 280-miliónovú (v USD) zákazku na technológiu HVDC k prepojeniu elektrických sietí Francúzska a Veľkej Británie.

Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) boli medziročne vyššie o 2 % so zlepšením predovšetkým v divíziách Produkty pre elektrifikáciu (Electrification Products - EP), Robotika a pohony (Robotics and Motion - RM) a IA.

Objednávky zo servisu vzrástli o 7 % v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 a predstavovali 24 % z celkového objemu objednávok v porovaní s 21 % spred roka.

Prehľad trhu

Podľa regiónov:

  • Dopyt v rámci Európy ostáva pozitívny pri pozvoľnom osviežovaní trhu a plánovaní veľkých kapitálových investícií. Celkový objem objednávok vzrástol medziročne o 2 %, zatiaľ čo základné objednávky vzrástli o 7 %. Tie "nabrali dobrý kurz" hlavne v Nemecku, Švédsku, Španielsku a Fínsku, zatiaľ čo slabšie výsledky v tejto oblasti ukázalo Nórsko a Švajčiarsko.
  • Dopyt v rámci Ameriky ostáva pozitívny najmä vďaka objednávkam na poli automatizácie a zvyšovania energetickej účinnosti. Celkový objem objednávok v regióne vzrástol o 4 %, pričom v USA bol rast 5-% a spolu s nárastom v Mexiku kompenzoval pokles objednávok v Kanade a Brazílii.
  • Dopyt v rámci Ázie, Stredného východu a Afriky vykazoval pozitívne i negatívne znaky. Celkový objem objednávok klesol o 12 %, keďže bolo náročné dohnať vysoký objem objednávok Číny z 1. štvrťroku 2016. India naďalej investuje do priemyselnej automatizácie, efektívnejšieho využívania elektrickej energie a spoľahlivejších riešení pre rozvod elektrickej energie.
Podľa trhových segmentov:
  • Elektrárenské podniky pokračovali vo svojich investíciách do modernizácie zastaranej infraštruktúry a integrácie zdrojov obnoviteľnej energie do elektrických sietí
  • V priemysle bolo možné pozorovať predovšetkým investície do robotizácie; najväčšie investície plynuli do automobilového a potravinárskeho sektora, naopak najmenšie do ropného a plynárenského
  • Doprava a infraštruktúra vykazovali zmiešané známky, keď rástol dopyt po automatizačných riešeniach pre budovy ako aj energeticky efektívnych riešeniach pre oblasť železničnej prepravy, zatiaľ čo námorný priemysel (okrem výletných lodí) prudko klesal následkom nižších investícií do ropného a plynárenského sektoru
Tržby a čistý zisk

Tržby celkovo vzrástli v 1. štvrťroku 2017 o 3 % (1-% pokles v USD) následkom vyšších tržieb v divíziách EP, RM a PG. Tržby zo servisu vzrástli takisto o 1 % a predstavovali 18-% podiel na celkových tržbách, čo je rovnaký podiel ako vlani.

Čistý zisk vzrástol z 500 miliónov USD v roku 2016 na 724 miliónov USD, čo je okrem iného odzrkadlením odpredaja káblového biznisu.

Južná Kórea

ABB vo februári 2017 oznámila odhalenie nelegálneho obohacovania sa niektorých predstaviteľov juhokórekskej pobočky ABB. Na vyriešení prípadu ABB momentálne pracuje s miestnou políciou aj Interpolom a po preverení finančných účtov potvrdzuje, že táto situácia má dopad výlučne na Južnú Kóreu, nie na ABB globálne. Spoločnosť ABB zastáva nulovú toleranciu k neetickému správaniu, preto z tohto prípadu okamžite vyvodila dôsledky.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúre na celom svete. S viac ako 125-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcii. Skupina ABB zamestnáva 132 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT