ABB na Kongresie Kolejowym: kolej to normalny biznes, kontrolujmy energochłonność

2013-11-07 - Jak zreformować Grupę PKP? Jak poprawić konkurencyjność na rynku przewozów pasażerskich? Co zrobić, aby pasażerom podróżowało się po prostu przyjemniej, a świadczenie im usług było bardziej zyskowne? Około 800 osób, wśród nich przedstawiciele ministerstw, najważniejszych przewoźników oraz producentów taboru i rozwiązań dla trakcji, dyskutowało o zmianach na polskiej kolei. W Warszawie odbył się III Kongres Kolejowy. ABB była partnerem wydarzenia.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak otwiera III Kongres Kolejowy. Fot. Włodzimierz Włoch/Rynek Kolejowy
Kongres Kolejowy, choć organizowany dopiero po raz trzeci, to obecnie największe i najbardziej prestiżowe spotkanie branży transportu szynowego w Polsce. Tu właśnie spotkają się przedstawiciele biznesu z decydentami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa regulującego działalność transportu kolejowego oraz powiązanych z nim podmiotów. W tym roku tematykę zdominowały kwestie związane z szansami na rozwój w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej.

Podczas obrad padły konkretne liczby. Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podkreślił, że z funduszy europejskich w latach 2014-2020 na polską kolej powinno zostać przeznaczone łącznie około 9 mld euro. Dodał, że w projekcie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sektor kolei przeznaczone będzie około 5,3 mld euro unijnego dofinansowania, a dodatkowo z instrumentu Łącząc Europę zarezerwowano na ten cel około 3,7 mld euro.

Oprócz kwestii związanych z perspektywą budżetową UE na lata 2014-2020, w trakcie Kongresu podjęto także tematykę stricte techniczną. ABB zorganizowała debatę na temat zarządzania kosztami wobec energochłonności procesów w przewozach kolejowych, którą otworzył Włodzimierz Frykowski, dyrektor działu produktu prostowniki trakcyjne w ABB w Polsce. Było to jedno z niewielu spotkań poświęconych technologiom oszczędzania, odzyskiwania i magazynowania energii elektrycznej, które wprost przekładają się na koszty działalności spółek kolejowych.

Organizatorami Kongresu byli: Forum Kolejowe Railway Business Forum, PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Rynek Kolejowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wagę wydarzenia podkreślił fakt, że po raz pierwszy Kongres otworzył minister transportu Sławomir Nowak. W czasie swojego wystąpienia zaznaczył, że Grupa PKP musi być efektywną korporacją, bo kolej to normalny biznes, który nie może abstrahować od gry rynkowej i konkurencji.