ABB i Karlskrona tar hem order värd 110 miljoner dollar på kraftlänk till oljeplattform

2010-04-06 - Kabel från ABB ska förse oljeplattformen Goliat med elektricitet från det norska fastlandet
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 110 miljoner dollar från Eni Norway AS på en kraftlänk som ska förbinda en ny gas- och oljeplattform i Barents hav med det norska kraftnätet på land. Ordern bokades under första kvartalet.

En del av elförsörjningen till plattformen Goliat kommer att ske via en 106 kilometer lång sjökabel, som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent genom att reducera behovet av elektricitet producerad av plattformens gasturbiner.

"Kabellänken kommer att leverera tillförlitlig elkraft från fastlandet och bidra till att minska plattformens miljöpåverkan", säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. "Ordern visar på ABB:s förmåga att leverera innovativa kraftöverföringssystem och bekräftar vår ledande position inom högspänd sjökabelteknik."

Den plastisolerade (PEX) kabeln på 123 kV, 75 megawatt, är den längsta och mest kraftfulla växelströmskabel som någonsin levererats till en havsbaserad anläggning. Den ska transportera energi från det norska kraftnätet på land till Goliat, en flytande produktions-, lager- och arbetsplattform för olja och gas.

"Den dynamiska kraftkabeln från ABB är en nyckelkomponent för att kunna överföra kraft till och från flytande plattformar, en lösning som på sikt möjliggör flytande vindkraftverk", säger Per Haugland, divisionschef Power Systems i Sverige.

Kabeln har integrerad fiberoptisk kabel för temperaturövervakning och kommunikation samt en 1,5 kilometer lång dynamisk sektion för att kunna anpassa sig till rörelser hos den flytande plattformen. ABB:s kabelfabrik i Karlskrona kommer att tillverka och installera kabeln.

Projektet ska vara klart i slutet av 2013 då Goliat enligt plan ska tas i drift.

ABB:s PEX-sjökabel för högspänning har låga överföringsförluster och bra förmåga att klara dragkrafter och slitage, lösningsmedel och olja, och är därför idealisk för tuffa marina miljöer. ABB har levererat cirka 3000 kilometer polymerisolerad, oljefri sjökabel för växelström och likström till projekt över hela världen, inklusive kraftlänkar till olje- och gasplattformar i Persiska viken och Nordsjön.

Kabel som ska levereras till oljeplattform lastas ombord på förläggningsfartyget.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Power Systems:
Hans Holmström
Tel: 0455-55601
hans.a.holmstrom@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Lastning av kraftkabel direkt från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona till förläggningsfartyget.

SökKONTAKTA OSS