ABB leverer automatisering til Lerøys nye fiskehåndteringsanlegg

2017-01-25 - Lerøy Midt AS har tildelt ABB en ordre på integrerte automatiseringsløsninger til et nytt fiskeslakteri og foredlingsanlegg i Norge som vil sette en ny produktivitetsstandard.ABB leverer automatiseringsløsninger til Lerøys nye fiskeslakteri og foredlingsanlegg på Hitra (illustrasjon Lerøy Midt).

Innovativ ABB-teknologi skal bidra til høyere effektivitet og mer bærekraftig produksjon ved det nye anlegget som Lerøy Midt bygger på Hitra i Sør-Trøndelag. Investeringen på anslagsvis 700 millioner skal erstatte selskapets to eksisterende fabrikker på øya, samtidig som totalkapasiteten økes.

- Vi setter stor pris på avtalen som viser at Lerøy Midt har troen på at ABB har teknologi som bidrar til sikker, pålitelig og effektiv drift av prosessene i både produksjonsanlegget og bygningene. Våre kraft- og automatiseringssystemer er velprøvde gjennom flere tiår innen blant annet landbasert industri, olje og gass, og bygg, sier Borghild Lunde, leder av olje- og gassvirksomheten i ABB i Norge.

- Vi valgte ABB som leverandør grunnet en kombinasjon av kompetanse, gode løsninger, kvalitet på løsninger og pris. I tillegg ønsket vi en ny aktør inn i vår bransje som kan ta med seg kompetanse og erfaring fra andre områder, slik som ABB har innenfor for eksempel olje og gass, og dermed være med på å ta oss et steg videre. Vi opplever ABB som en proaktiv og profesjonell samarbeidspartner og har store forventninger til det ferdige resultatet, forklarer Frode Arntsen, produksjonsdirektør Industri hos Lerøy Midt.

Til anlegget, som skal stå ferdig våren 2018, skal ABB blant annet levere styringssystemet 800xA, datafangst– og analysesystemet Decathlon, frekvensomformere og avanserte kontrollromsløsninger for døgnkontinuerlig drift. Lerøy Midt har valgt en høyere automatiseringsgrad enn det som tradisjonelt har vært normalt for slike anlegg.

- Vi har fleksible løsninger som er ideelle der mange systemer skal fungere sømløst sammen, som maskinparken i Lerøy Midts nye fiskehåndteringsanlegg, sier Lunde.

Alle relevante data fra maskiner og hjelpesystemer blir samlet inn til et overordnet system slik at operatørene til enhver tid har full oversikt over status i anlegget. I tillegg vil digitalisering og stordata for analyse og beslutningsstøtte ytterligere kunne bidra til bedre drift og kontinuerlige forbedringer, blant annet via servicetjenester fra ABB.

Moderne slakte- og håndteringsmaskiner og effektive bygningsløsninger kombinert med ABBs automatiseringsteknologi gjør at Lerøy Midt får et fremtidsrettet anlegg.

ABB er allerede en viktig aktør innen automatisering og kraft til havbruksnæringen, blant annet fiskefôrproduksjon i Norge.

- Denne ordren gjør at vi får et enda bedre fotfeste innen havbruk, en bransje hvor vi forventer fortsatt høy aktivitet framover. Det er stor etterspørsel etter fisk, og effektive og stabile produksjonsprosesser er viktige bidrag til konkurransekraften i næringen, sier Lunde.

Lerøy Seafood Group er et norskbasert, globalt og helintegrert sjømatkonsern som dekker hele verdikjeden fra havbruk til ferdige sjømatretter. Lerøy Midt AS på Hitra er et heleid datterselskap og driver blant annet konsernets største fiskebearbeidingsanlegg, med filetering, pakking og distribusjon av egne råvarer rett fra sjøen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte. www.abb.no.SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Peter Tubaas
  • Informasjonssjef
    Tlf. 22 87 46 33
    Mobil 91 70 55 31